ÅSIKT

Situationen är akut i förorten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Att Nalin Pekgul funderar på att flytta från Tensta har skapat stora rubriker. På ett sätt förstår jag inte varför nyheten får så stor plats. På ett annat plan förstår jag ändå uppmärksamheten.

Det finns inte en enda politiker i Nalin Pekguls position som har valt att bo kvar i en invandrartät stadsdel som Tensta. Hon har anklagats av sina partikamrater för att ha förstört Tenstas rykte. Men sanningen är att Tensta alltid har tampats med sitt dåliga rykte. Min familj flyttade från Tensta för några år sedan, av liknande skäl som Nalin Pekgul för fram.

Debatten visar hur okunniga många politiker är om de problem som finns i invandrartäta områden. En del debattörer och politiker tror att problemen ligger i hur husen är byggda. De anklagar socialdemokraterna för att ha byggt miljonprogramsområdena på fel sätt.

Jag förstår inte vad det är för fel på bostäderna i Tensta. Varför är de gamla lägenheterna i Sundbyberg mycket dyrare, trots att de inte alls är lika bekväma som lägenheterna i Tensta?

Den franska tidningen Le Figaro skrev att Rinkeby var ett föredöme för Paris. Tidningen ansåg bland annat att skötseln var bra. I Rinkeby fanns inga förfallna byggnader.

Ingen har väl klagat på bostäderna i miljonprogramsområdena, eller på deras närhet till vackra grönområden. Vad vi klagar på är politikernas okunskap och nonchalans när det gäller de invandrartäta förorterna.

Problemen är den höga arbetslösheten, kriminaliteten och bristen på framtidstro hos den unga generationen. Situationen i dessa förorter är akut. Gör vi inget åt den så kommer det som skedde i Paris inom en snar framtid att ske här också.

De som bor i invandrartäta förorter har rätt att känna stolthet över sin stadsdel. Politiskt skulle man kunna bidra till statushöjningen genom att flytta dit prestigefyllda statliga och kommunala institutioner. Flytta en av Dramatens scener till Tensta och en ny­inrättad jämställdhetsmyndighet till Rinkeby. Om det fanns fler arbetsplatser i Tensta skulle även annan service utvecklas. IÌ´1;dag finns till exempel ingen bank i Tensta, trots att det bor 17Ì´1;000 människor där.

Politikerna försöker döva sitt dåliga samvete genom att då och då ösa ut lite pengar på något projekt i de invandrartäta stadsdelarna. Men projekt löser inga problem. Det behövs en långsiktig och målmedveten satsning.

Utgångspunkten för alla integrationsprojekt tycks vara att förorterna är avvikande. Konstnären och fältassistenten Gregor Wroblewski kom på ett genialiskt sätt att bättra på Tenstas rykte. Han utgick ifrån att Tensta är ett ställe som vilket som helst. Han lyckades skapa en konsthall som blev en av de mest betydelsefulla i landet när det gällde visning av nutida konst. Till Tensta konsthall reste konstpublik från hela Stockholm. Inte för att de ville ta ansvar för integrationen och stödja de stackars förortsborna, utan för att det fanns någonting där som intresserade dem.

Äntligen nämndes Tensta i ett positivt sammanhang. Men konsthallen som var så viktig för Tensta och för många tenstabors stolthet förstördes tyvärr av lokala politiker.

Emine Onatli