ÅSIKT

EU:s terrorlagar måste granskas

Foto: AP
RISKERAR STÄNGNING Den arabiska kanalen al-Jazira väcker starka reaktioner. Dagens EU-möte kan uppmana länderna att spärra misshagliga tv-sändningar.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag lovar EU:s justitieministrar att införa nya lagar mot terrorism, utan att allmänheten fått debattera förslagen.

Den hemligstämplade handlingsplanen innehåller en rad viktiga frågor. Hur ska rekryteringen till terrorism förhindras? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och brottsbekämpning, mellan individens rättigheter och skyddet mot nya bombdåd som i London och Madrid?

Mer öppenhet

I flera fall kan EU-förslagen hamna i konflikt med svensk grundlag. Det handlar om rättsutövning mot enskilda, om religions- och mediefriheten. Men konstitutionsutskottet, som är ansvarigt för grundlagsfrågor, har inte kunnat gå igenom de löften som regeringen tänker ställa ut.

Dokumenten har förhandlats i flera månader. Först klockan 10 i fredags fanns handlingsplanen på EU-nämndens bord. Riksdagsledamöterna hade en knapp timme på sig att ta del av texten samtidigt som de skulle debattera andra ämnen. När justitieminister Thomas Bodström redovisade dagordningen hade de folkvalda inte fått någon rimlig chans att gå igenom ett av höstens viktigaste EU-beslut.

Kanaler kan släckas

Aftonbladets ledarsida har länge efterlyst mer öppenhet. I går kunde Ekoredaktionen avslöja delar av den hemliga handlingsplanen.

Planen domineras av repressiva åtgärder mot muslimer. Det handlar om att stoppa imamer som anses predika våld, om att ta fram definitioner som ska skilja vanliga troende muslimer från det som är otillåtet. Svaren på hur utanförskapet i förorterna ska brytas är betydligt färre.

Enligt uppgift ska handlingsplanen också innehålla ett avsnitt om medierna, bland annat om hur EU:s tv-direktiv kan användas. Tidigare har EU-kommissionen föreslagit att satellitkanaler som sänder olämpligt material ska släckas ned. Vilka tv-kanaler är svenska politiker beredda att stänga?

Det finns ingen ursäkt för mord på civila. EU:s medlemsländer måste reagera när religiösa ledare eller andra uppmanar till terrordåd. Många muslimska ledare har tagit avstånd från det fåtal som predikar våld. Europa har möjligheten att samlas mot det allvarliga hot som terrorismen utgör.

KU bör kolla förslaget

Handlingsplanen riskerar att göra det motsatta. Hemligstämplarna och uppdelningen av befolkningen i ”vi” och ”dom” kan snarare öka konflikterna än minska dem. De svåra avvägningarna måste kunna debatteras öppet innan besluten tas.

Justitieministrarnas texter sänds vidare till EU:s toppmöte om två veckor.

Om riksdagen ska ha någon trovärdighet kvar i Europafrågor borde konstitutionsutskottet göra en ordentlig genomgång av innehållet innan statsministern möter EU-nämnden den 14 december.

ME