ÅSIKT

Osäkerheten är det stora hotet

SENASTE SKRIKET Höstens opinionsundersökningar pekar åt helt olika håll. Flera institut pekar på en kraftig uppgång för vänsterblocket. Samtidigt visar de senaste mätningarna, från Sifo och Temo, motsatsen. Väljarnas osäkerhet är större än någonsin tidigare. Teckning: PAUL WALLANDER
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Om några dagar går vi in i ett val-år, och det politiska läget kunde knappast vara mer osäkert. När rösterna räknats på kvällen den 17 september är det inte omöjligt att sex partier befinner sig kring fyraprocentsspärren. För deras del kan en tiondels procent avgöra regeringsfrågan.

Höstens opinionsundersökningar pekar åt helt olika håll. Flera institut, bland dem SCB, pekar på en kraftig uppgång för vänsterblocket. Samtidigt visar de senaste mätningarna, från Sifo och Temo, motsatsen.

Närmast komiskt

Debatten som följt har stundtals blivit närmast komisk. Också på nyhetsplats har politiska journalister ogenerat låtit sina egna sympatier slå igenom. Partisekreterarna väljer som oftast att tro de siffror som passar dem bäst och mätinstituten försöker förtvivlat förklara varför vi ska lita på just deras resultat. Alltmedan statsvetarprofessorerna lägger ut texten.

De varierande mätresultaten har skapat frågor om opinionsinstitutens roll. Hur tillförlitliga är mätmetoderna, och hur påverkar det ständiga publicerandet av siffror den politiska debatten?

Det är en viktig diskussion. Opinionsinstituten påverkar politiken och politikerna. En partiledare med framgångsrika opinionssiffror uppträder med ett annat självförtroende. Det är till exempel snarare opinionssiffror än faktiskt parlamentariskt underlag som ger Reinfeldt en så dominerande roll i den borgerliga alliansen.

Dessutom påverkas den politiska journalistiken och kanske också väljarna. Om opinionsinstitutens mätningar av de politiska sympatierna är opålitliga eller direkt felaktiga, är det kort sagt ett problem för det demokratiska systemet.

Ändå kan det faktiskt vara så att det verkligt stora demokratiska problemet uppstår om det skulle visa sig att de senaste mätningarna har rätt. Det kan nämligen i så fall bara bero på att en väldigt stor del av väljarna byter åsikt mycket lättare än tidigare.

Mediernas inflytande

I Katastrofkommissionens rapport, den händelse som av många pekats ut som den avgörande för de olika undersökningarnas skiftande resultat, påpekas att många politiker organiserat sitt arbete runt sina pressekreterare och politiska staber. Kommissionen tolkar det som ett utslag av mediernas inflytande. Resultatet kan bli att mediala utspel prioriteras framför politisk handling.

Om väljarna faktiskt är så flyktiga som opinionsinstitutens siffror kan tyda på, är det rationellt av beslutsfattarna. I så fall är det svårt för någon politiker att tänka ett år fram i tiden. Att se till nästa mandatperiod blir omöjligt om kvällens Rapportsändning eller morgondagens löpsedlar utgör horisonten.

Då befinner sig politiken verkligen i kris.

IP