ÅSIKT

Regeringen har fattat galoppen

Foto: Roland Thunholm
minister med insikt Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist har själv god insikt i hästnäringen och har gjort ett offensivt jobb för en bransch och en sport som tidigare lite överseende mest betraktats som en ”hobby för småtjejer”.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Regeringen börjar få upp ögonen för hästnäringens betydelse och potential som framtidsbransch. Inte minst för att klara landsbygdens utveckling och människors möjlighet att försörja sig i glesbygd.

– Hästen har ökat i betydelse och det finns plats för betydligt fler hästar i Sverige och betydligt fler företag med inriktning på häst, sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist när hon i går presenterade regeringens satsning på hästsektorn.

Fler och fler hästar

Hästens samhällsekonomiska roll växer men den har också en stor betydelse för folkhälsan, människors möjlighet till sport, rekreation, rehabilitering, underhållning och turistupplevelser.

Var tredje svensk har någon anknytning till hästar vilket gör oss till ett av Europas hästtätaste och ledande hästländer.

Företagandet ökar. Vi får fler och fler hästar, 283 000 enligt Jordbruksverkets senaste räkning.

Nya raser, verksamheter med ny inriktning och exportsatsningar breddar näringen.

Regeringen satsar nu 15 miljoner kronor för att stimulera branschen. Inte så mycket pengar till en näring som direkt omsätter 20 miljarder kronor och indirekt ungefär lika mycket, sysselsätter 30 000 personer och ger staten 4 miljarder kronor om året i skatteintäkter.

Viktig satsning

Ändå är satsningen viktig.

Den är en signal till en näring som länge kämpat utan samhällsstöd, utanför den ordinarie jordbruks- och utbildningspolitiken och som spänner över så många olika politik- och samhällsfält att fungerande institutioner och informationskanaler ofta saknats.

Regeringen prioriterar tre områden där sju miljoner till forskning är särskilt välkomna.

Utökad hästforskning är ett gammalt löfte från regeringen som nu uppfylls.

Fem miljoner ska gå till Stiftelsen för Hästforskning som branschen själv bildat och finansierat med fem miljoner kronor om året.

Med ett snabbt växande antal hästar, ofta nära tätorter och med nya grupper av utövare och hästägare, behövs mycket mer kunskap och utbildning om till exempel miljöfrågor, risker, hästars beteende, djurhållning och djurskydd.

Här är vi historiskt rätt dåligt rustade.

Vi vet oändligt mycket mer om grisar och höns.

Sverige – en stormakt

Jordbruksverket får 6 miljoner kronor för att analysera företagandet och bedöma näringens förutsättningar.

Verket ska vaska fram de mest utvecklingsbara verksamheterna, skapa nätverk, informationskanaler och kompetensutveckling.

Regeringen ser gärna att hästnäringen fortsätter att växa, sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Hon har själv god insikt i hästnäringen och har gjort ett offensivt jobb för en bransch och en sport som tidigare lite överseende mest betraktats som en ”hobby för småtjejer”.

Det är dags att alla politiker inser att Sverige är en stormakt bland EU:s hästländer och att ett samarbete mellan staten och branschen gynnar båda.

LA