ÅSIKT

Gör Jämtin till utrikesminister

Riktigt av Freivalds att avgå

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Utrikesminister Laila Freivalds bestämde sig för att avgå. Situationen blev ohållbar, förklarade hon på presskonferensen. Det är en riktigt bedömning.

Den senaste affären visade en minister som gled med sanningen, skyllde ifrån sig på underlydande och sedan på medierna. Dessutom kan Freivalds ha gjort sig skyldig till grundlagsbrott vilket är principiellt mycket allvarligt.

Freivalds har alltsedan tsunamikatastrofen varit ifrågasatt. En skadskjuten utrikesminister har lett till en otydlig utrikespolitik. Hon har hela tiden varit tvungen att parera kontroversiella frågor för att rädda sig kvar som utrikesminister. Den viktiga maktdelningen mellan UD och statsministerns kansli har blivit skev till förmån för statsrådsberedningen.

Laila Freivalds tog på sig uppgiften att vara utrikesminister i en för landet mycket svår situation efter mordet på Anna Lindh. Det var en otacksam uppgift och hon ska ha en eloge för att hon ställde upp.

Göran Persson markerade också detta på presskonferensen.

Freivalds är dock mer av en duktig ämbetsman än politiker. Hennes bristande politiska förankring och svaga folkrörelsebakgrund blev uppenbart ett problem för henne. Hon hade heller inte någon större utrikespolitisk erfarenhet vilket gjorde det svårt för henne att få förtroende i UD-miljön.

Freivalds avgång löser en del inrikespolitiska problem för statsministern och hans samarbetspartners. Att miljöpartiet anser att det är bra ”att vi fick ett slut på den här historien” är förståeligt. Nu slipper miljöpartiet ta ställning till ett misstroendevotum, frampressat av de borgerliga partierna.

Göran Persson har utsett vice statmsinister Bosse Ringholm till tillfällig utrikesminister. Rimligen blir biståndsminister Carin Jämtin utsedd som ny utrikesminister inom kort. Hon har starkt förtroende inom UD, i socialdemokratiska partiet och bland medierna.

Förhoppningsvis kan det nu våras för utrikespolitiken.

HK