ÅSIKT

Beredskapen måste bli bättre

Foto: GUNNAR SEIJBOLD
Hård kritik I går presenterade konstitutionsutskottet sin kritik mot regeringen för hanteringen av flodvågskatastrofen. Hårdast kritik fick Laila Freivalds och Göran Persson.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ett enigt konstitutionsutskott kunde i går presentera betänkandet efter flodvågskatastrofen. Sex statsråd kritiseras, hårdast dåvarande utrikesministern Laila Freivalds och statsminister Göran Persson.

Persson hade det övergripande ansvaret för bristerna i roll- och uppdragsfördelningen i regeringskansliet. Laila Freivalds skulle som chef för utrikesdepartementet sett till att det fanns en organisation för att hantera en kris som drabbade svenskar utomlands.

Kritik mot Björklund

Dessutom kritiseras försvarsminister Leni Björklund för bristerna i beredskapen, biståndsminister Carin Jämtin för att hon

inte tog kontakt med sina regeringskollegor. Vårdminister Ylva Johansson borde ha tryckt på för att få igång de katastrofmedicinska insatserna och finansminister Pär

Nuder för att få fram pengar till hjälpinsatser.

Konstitutionsutskottets granskning har inte förändrat bilden av vad som hände i det svenska regeringskansliet när rapporterna om tsunamin började strömma in på morgonen den 26 december 2004. Den bekräftar i stort flodvågskommissionens skildring av organisatoriska tillkortakommanden, usel kommunikation och beslutsvånda.

Ansvaret är klarlagt

Krisberedskapen brast, liksom det personliga ansvaret. Om detta är konstitutionsutskottet enigt, tvärs över parti- och blockgränser. I sig en viktig framgång för riksdagens granskande roll.

Utskottets socialdemokratiska viceordförande, Göran Magnusson, förklarade att det varit lättare om regeringsarbetet fungerat väl. ”Men det gjorde det ju inte.”

Han är ingen man av stora ord, konstitutionsutskottets vice ordförande.

I en mening kan det eniga betänkandet förhoppningsvis sätta punkt. Det politiska ansvaret för de försenade hjälpinsatserna är klarlagt. Den som drabbats av den hårdaste kritiken har avgått, om än formellt på en annan fråga.

För oppositionen vore det politiskt självmål att driva en utsiktslös misstroendeförklaring vidare. I väljarnas ögon skulle det – med rätta – tolkas som ett cyniskt försök att vinna partipolitiska poänger. I går avfärdade också KU:s moderate ordförande Göran Lennmarker en misstroendeomröstning.

I en annan mening är det viktigt att slutsatserna efter flodvågskatastrofen fortsätter att påverka den politiska debatten. Det senaste årets granskning har avslöjat stora brister i det svenska samhällets förmåga att hantera stora kriser, inte bara naturkatastrofer.

Ny krisorganisation

Arbetet med att minska sårbarheten pågår. I förra veckan presenterade försvarsminister Leni Björklund en proposition om ny krisorganisation och i går fick folkhälsominister Morgan Johansson en rapport om hur Sverige ska återuppta en egen produktion av vaccin.

Förbättringarna av den svenska krisberedskapen måste fortsätta, också när nu granskningen av gamla tillkortakommanden är avslutad.

Det är den viktigaste politiska lärdomen av tsunamikatastrofen.

IP