ÅSIKT

Finns USA?

Bildt nämnde inte USA:s roll i världen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: SCANPIX
Carl Bildt nämnde inte USA:s roll i världen i utrikesdebatten.

15 FEBRUARI 2007. Den som enbart med hjälp av regeringens utrikesdeklaration vill orientera sig i världen får inte mycket vägledning.

Någonting tycks i alla fall pågå i Irak. Där ”inger utvecklingen stor oro”.

Regeringen nämner inte med ett ord att den nuvarande ”oron” startade med ett amerikanskt-brittiskt anfall för snart fyra år sedan. Den vågar inte heller slå fast att detta skedde utan FN:s mandat, i strid med folkrätten och på falska grunder.

Enligt utrikesminister Carl Bildt (m) är detta oväsentligt. Därmed förminskar han utrikesdeklarationens formuleringar om att Sverige ska vara en röst för folkrätt och ett starkt FN.

Bildt talade klimat

Märkligt var att USA lyste med sin frånvaro under i stort sett hela utrikesministerns tal. Carl Bildt är ändå en man som tas emot med öppna armar i Washington. Eller är det där problemet ligger?

Bildt lyfte fram klimatfrågan. Vi fick veta att Sverige ska hålla en internationell konferens i ämnet. Men han hade inget att säga om att det land som står för de i särklass största utsläppen av växthusgaser vägrar skriva under det internationella avtalet om en begränsning av dessa.

Utrikesministern talade om att kampen mot terrorismen måste föras med re­spekt för rättsstatens och frihetens principer. Men han vågade inte ens instämma i EU:s kritik av Guantánamolägret. Inte heller fann han anledning att nämna att Irakkriget enligt amerikanska underrättelsekällor ökat och inte minskat terrorismen.

Det går mycket väl att både kritisera USA:s politik i Irak och betrakta det som positivt att diktatorn Saddam Hussein avlägsnats från makten. Det framgår av den alternativa utrikesdeklaration som socialdemokraternas talesman Urban Ahlin presenterade i debatten.

En tradition är att lyfta fram det som förenar i utrikespolitiken. Det gäller i stora drag synen på konflikten mellan Israel och Palestina, EU:s utvidgning samt kritiken mot utvecklingen i Ryssland.

En jämförelse mellan utrikesdeklarationen och socialdemokraternas alternativ visar att det också finns viktiga skiljelinjer. Förutom att socialdemokraterna talar klarspråk även om USA:s roll lägger de större vikt vid nedrustning, globaliseringens avigsidor, biståndet och utvecklingen i de fattiga delarna av världen.

Stora ord

I Europapolitiken har det varit stora ord och lite handling. Carl Bildt upprepade sitt mantra om att Sverige ska tillhöra kärnan i EU. Vad han menar och hur vi ska komma dit framgår inte. Påfallande är i stället regeringens hemlighetsmakeri när det gäller ­­

EU:s framtidsfrågor.

Urban Ahlin antydde att oppositionen laddar upp för en rejäl EU-debatt. Det är välkommet.

TS