ÅSIKT

Bankerna upprörda över räntebeskedet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

17 februari 2007. Fel, fel, fel, utropar bankekonomerna i upprörd kör när Riksbanken i torsdags först höjde reporäntan till 3,25 procent men samtidigt flaggade för att det blir färre och lägre takt i räntehöjningarna framöver. Kanske till och med en ränta under 4 procent i flera år.

Tillväxten är rekordhög, sysselsättningen ökar, skatterna sänks, hushållen har redan köpfest, bostadsrallyt tar ny fart och inflationen kommer att stiga, ojade omedelbart storbankernas ekonomer.

Strålande vinster

Visst, Riksbanken kan ha fel – fast bankerna har haft mest fel under åren. I tio år har Riksbanken lyssnat på bankekonomernas och finansmarknadens inflationsförväntningar och utifrån dessa satt reporäntan för högt. Inflationen har inte nått de höjder ekonomerna förutspått. Men bankerna har gjort strålande vinster i både hög- och lågkonjunktur tack vare de höga räntorna! Föga förvånande.

Det ska dock sägas att riksbankschefen Stefan Ingves var mycket tydlig: ”Jag vill betona att räntebanan är en prognos och inte ett löfte”, sade han. Ett utmärkt klarspråk.

Det är välgörande att Riksbanken nu blir mer av den oberoende och självständiga bank som syftet var med övergången till en ”oberoende” riksbank. Nu ska banken göra egna prognoser med egna bedömningar och förväntningar. Bra så. Då blir också kritiken och applåderna om räntan hamnar fel eller rätt mera rättvis.

Fel avskaffa skatten

Låga räntor spär självfallet på konsumtionen och kan bidra till stigande bostadspriser. Svenska bostadspriser är dock internationellt sett ganska låga, hushållens ränteutgifter likaså. Att nu avskaffa fastighetsskatten är dock helt fel?–?men det är regeringens ansvar och problem, inte Riksbankens.

Riksbanken har fått kritik för att ha hållit för hög reporänta, gjort dåliga bedömningar av arbetsmarknadens och produktivitetens utveckling, fäst för stor vikt vid bostadspriserna och varit otydlig i sina besked. Nu kan det kanske bli bättre.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM