ÅSIKT

Regeringen missar jobben

Foto: BJÖRN LINDAHL, FREDRIK HOFGAARD
Göran Perssons uttalanden om att det skulle bli brist på arbetskraft kom för tidigt – men nu är det verklighet.   Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin sänker a-kassan – men när företagen ropar efter arbetskraft finns ingen utbildad arbetskraft.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

28 februari 2007. Trots en allt hetare arbetsmarknad kan valrörelsens retorik slå tillbaka mot arbetsmarknadsminister Littorin och regeringen. De nya jobben kommer, men det saknas en politik för att bryta ”utanförskapet”.

Det har snart gått ett år sedan Göran Persson olyckligt förutspådde arbetslöshetens snara försvinnande från den politiska dagordningen. Alldeles för sent tycks Persson nu på sätt och vis få rätt.

Ams-chefen Bo Bylund presenterade i?går siffror som ännu en gång visade att jobben kommer. De senaste två månaderna har 150 000 nya arbeten anmälts till arbetsförmedlingarna. Dessutom råder, precis som Persson förutsåg, arbetskraftsbrist inom viktiga sektorer.

Brist på byggjobbare

I byggbranschen rapporterar vartannat företag att det råder brist på utbildad arbetskraft. Den nyss hopplösa it-branschen kan växa, men många utbildningsplatser står tomma.

Industrin måste förbereda sig på arbetskraftsbrist, eftersom de som utbildas inte ens kan ersätta hälften av dem som pensioneras de närmaste åren. Till detta ska läggas ett kommande generationsskifte i vården och omsorgen.

För en regering som beskrivit ”jobbskapandet” som sin viktigaste uppgift borde det vara strålande tider. Ändå har Sven Otto Littorin och hans regeringskollegor anledning att oroa sig.

I valrörelsen förde den borgerliga alliansen framgångsrikt samman frågorna om arbetslöshet och ”utanförskap”. Till det senare räknades inte bara arbetslösa, utan också till exempel sjuka, funktionshindrade och förtidspensionerade. Allt skulle lösas med ”jobbpolitik”.

Retoriken fortsätter. I mitten på den här månaden motiverade också Littorin i riksdagen försämringarna av a-kassan med hänvisningar till antalet förtidspensionärer.

Regeringens problem är att dagens politik knappast kan påverka ”utanförskapet”. Tvärtom, när jobben nu kommer har regeringen rustat ner just de samhällsfunktioner som skulle göra det möjligt för den som hamnat utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka.

Det handlar om arbetsmiljöarbete och rehabilitering, om yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och vuxenstudier och det handlar om arbetsmarknadsåtgärder.

Stabila trygghetssystem

Bo Bylund vädjade i går stillsamt om resurser till bristyrkesutbildningar.

Sänkta ersättningar och hårdare villkor för arbetslösa och sjuka kan möjligen skapa utrymme för nya låglönesektorer, som hushållsnära tjänster. Men det kommer inte att lösa ett dynamiskt samhälles behov av utbildad arbetskraft på byggen, it-företag, i industrin eller i vården.

Det kräver i stället stabila trygghetssystem, en aktiv arbetsmarknadspolitik och goda villkor för ett livslångt lärande.

IP