ÅSIKT

Dålig retorik, bättre politik

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Scanpix
PRECISERADE SIG Integrationsminister Jens Orbacks politik är inte så illa som man kunde befara.

Dålig retorik, bättre politik. Så kan man sammanfatta integrationsminister Jens Orbacks utspel den senaste tiden.

”Jag vill förtydliga ansvaret för den som kommer hit som nyanländ (...) om du inte går i svenska för invandrare eller tar en praktikplats får du inte någon introduktionsersättning”, sa Orback i Göteborgs-Posten.

Det uttalandet fick många socialdemokrater att dra öronen åt sig. Orbacks prat om ”förtydligat ansvar” liknade allt för mycket folkpartiets kravretorik, som alltid handlar om att ställa krav på ”de andra”. Inte blev det bättre när Göran Persson uttryckte förståelse för det huvudlösa förslaget att hiv-testa alla flyktingar.

I går preciserade socialdemokraterna sin integrationspolitik. Det var inte så illa som man kunde befara.

Högre än socialbidraget

Socialdemokraterna vill ge alla nyanlända flyktingar ett etableringskontrakt. Det ska vara utformat som ”en tydlig individuell handlingsplan som slår fast samhällets och den enskildes ömsesidiga åtaganden”. Nyanlända flyktingar som följer etableringskontraktet får en introduktionsersättning, som är högre än socialbidraget. Redan i dag har flera kommuner, däribland Malmö, en sådan modell.

Idén är god, så länge handlingsplanerna är individuella och introduktionsersättningen ligger över socialbidraget. Nyanlända flyktingar ska inte klumpas ihop och lyda under särskilda socialbidragsregler. Insatserna måste utgå från individen. Den ekonomiska ersättningen måste vara anständig.

Socialdemokraterna betonar samhällets skyldigheter i etableringskontraktet. Nyanlända flyktingar ska kunna få samma anställningsstöd som ungdomar. ”Prova på-platserna” blir fler. Arbetsförmedlingarna ska prioritera personer som nyligen har fått uppehållstillstånd.

Förbättrad undervisning

Undervisningen i svenska för invandrare (SFI) förbättras. Det är sannerligen på tiden. Språkundervisningen ska komma igång snabbare. Den ska vara mer personligt anpassad (inga fler analfabeter och akademiker i samma grupp) och kunna ske parallellt med arbete, praktik eller studier.

Vid sidan om etableringskontraktet satsar socialdemokraterna på antidiskriminering och det civila samhället. Statliga myndigheter ska försöka med anonymiserade ansökningshandlingar. Diskrimineringsombudsmannen får mer pengar.

Föreningar ska kunna skapa det nätverk som många nyanlända personer saknar – och hjälpa till att förmedla sysselsättning. Här är fotbollsklubben Mabi i Malmö ett strålande exempel.

Integration kan aldrig handla om att bara ställa krav på dem som kommer hit. Då ökar klyftorna. Integration är i stället att skapa ett samhälle där alla ryms och respekteras, fritt från strukturell rasism. Tonvikten måste alltid ligga på antidiskriminering.

”Hade vi ingen diskriminering behövde vi ingen integrationspolitik”, som Orback sa i går.

ÅP