ÅSIKT

Reinfeldt litar på Marknaden

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Foto: BJÖRN LINDAHL
DÅLIGT PRESSAD Moderatledaren Fredrik Reinfeldt grillades i tv-studion i går. Men han fick inga frågor om avregleringar av alkohol, apotek och naturresurrser. Det hade varit intressant. Inte heller fick han frågor om moderaternas agerande i EU, där partiet gått emot många försök att sätta gränser för företagens fria marknad.

Man ska känna i den egna plånboken att det lönar sig att ta ett jobb, sa Fredrik Reinfeldt i gårdagens tv-utfrågning. Så kan försämringarna för de arbetslösa och förtidspensionärerna också uttryckas. Moderatledaren hade svårt att värja sig mot frågorna om höjda avgifter och sänkta ersättningar. Till slut fick han erkänna att löftet om tusen kronor mer efter skattesänkningarna bara var sant till hälften, och bara för den som har ett jobb.

Jobb till låga löner

För moderaterna är arbetsmarknaden just en marknad. Fredrik Reinfeldt har valt en mjukare framtoning än Maud Olofsson, men grundtanken är densamma: om fler vill ta jobb till låga löner så minskar arbetslösheten.

Reinfeldt upprepade sitt partis ”tilltro till marknadsekonomin”. Där finns en blå tråd för den som letar efter de gamla moderaterna. Partiet har inte backat från sina förslag om avregleringar och privatiseringar.

Väljarna i Stockholm minns hur utförsäljningen av allmännyttan till underpris skänkte miljarder åt dem som hade råd att köpa sina lägenheter. Utfrågarna pressade i går Reinfeldt om bostadspolitiken i Täby. Han kunde inte se några problem med bristen på gemensamt ägda hyreslägenheter.

Marknaden ska styra även på dagis. Täby har inspirerat alliansens förslag om barnomsorgspeng. I Reinfeldts hemkommun ledde det till kaos med långa köer. Pengasystemet är ett drastiskt förslag som kommer att förstärka segregationen.

Financial Times gjorde nyligen ett stort nummer av moderaternas planer på att sälja statliga bolag och gå vidare med avregleringar av alkohol, apotek och naturresurser.

Inte populära

Reinfeldt vet säkert att sådana budskap inte är populära på hemmaplan i en tid av skyhöga elpriser och dåligt tågunderhåll. Därför står det inte mycket om privatiseringar på valaffischerna.

Det betyder inte att moderaterna har ändrat sig. Flera av avregleringarna under 1990-talet skedde i politiskt samförstånd, men moderaterna vill gå mycket längre.

Tyvärr fick inte Reinfeldt frågor om detta. Det hade varit intressant att höra när akutsjukhusen ska säljas ut.

Pressades dåligt

Han pressades inte heller om moderaternas agerande i EU, där partiet gått emot många försök att sätta gränser för företagens fria marknad. Motviljan mot politiska beslut om miljö, hälsa och konsumentskydd är särskilt tydlig i EU-parlamentet. Men även på hemmaplan, där moderaterna föreslagit kraftiga minskningar av miljöbudgeten.

Sveriges Television tvingade åtminstone moderatledaren att försvara besparingarna på biståndet. Återigen blev svaret Marknadsekonomin, som ska ge välstånd åt de fattiga länderna.

Från avgifter på biblioteken till privatiseringar och en försämrad utvecklingspolitik.

Den som talar om små skillnader i årets val har glömt moderaternas grundfilosofi om företag befriade från politiska beslut.

ME