ÅSIKT

Moderaterna klarar inte sina miljölöften

Foto: AP
Säkerhetsproblemen med kärnkraft tystas ner – i stället pratar man om de höga elpriserna som argument för att bygga ut. Bild från Tjernobyl.
LEDARE

9 september 2006.

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

De borgerliga partierna har fått massiv kritik under året för avsaknaden av en gemensam miljöpolitik, inte minst från miljörörelsen.

På alliansens konvent i februari presenterades sex rapporter om en gemensam politik. Däri rymdes inte miljöpolitiken.

Mönstret har gått igen hela våren. Varken på Norrlandsturnén, gemensamma presskonferenser eller Almedalsutspel har partierna gemensamt tagit upp miljöpolitiken. Det enda som sagts är av Fredrik Reinfeldt och då att miljön inte är prioriterad.

Högst luddigt

För två veckor sedan kom så ett borgerligt valmanifest och med det en överenskommen miljöpolitik. En del nytt men mest luddiga formuleringar. Hur mycket som blir gjort med en borgerlig regering är högst osäkert.

Det borgerliga valmanifestet slår fast att klimatförändringarna är en av de största globala miljöutmaningarna. Trots det har de fyra partierna inte kommit överens om ett klimatmål. Att kräva ”kraftfulla åtgärder” är inte bra nog för en allians som vill regera och ta ansvar. Klimatmålen har de inte varit överens om tidigare. Vilket av de fyra partiernas mål är det som ska gälla?

Säkerheten i skymundan

Frågan aktualiseras också när moderaterna och folkpartiet i valrörelsens slutskede använder det höga elpriset som argument för att vilja bygga ut kärnkraften. Säkerhetsfrågorna håller de tyst om.

Dessutom har moderaterna i riksdagen föreslagit en halvering av anslaget till naturvården. Centerpartiet och kristdemokraterna vill också spara på skyddet av de svenska skogarna. Vad säger det sargade folkpartiet?

I det borgerliga valmanifestet finns flera förslag för en hållbar utveckling som moderaterna tidigare sagt strikt nej till. Två exempel är krav på EU-nivå för varors energiförbrukning och regler för hur mycket nya fordon ska få släppa ut.

Moderaterna har sagt att de föredrar miljööverenskommelser på EU-nivå framför nationella åtgärder. Det har inte resulterat i att de moderata Europaparlamentarikerna har röstat för en mer miljövänlig politik.

Agerat noll för miljön

Inte heller här hemma har de nått upp till det de har sagt sig vilja göra, vilket Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) visar i sin rapport ”Sagt och gjort i miljöpolitiken 2002–2006”.

SNF slår fast att moderaterna under mandatperioden har agerat noll procent miljövänligt. De har sagt nej till flest krav som SNF har drivit, jämfört med övriga riksdagspartier. SNF-frågorna som moderaterna sa sig ha en positiv inställning till har de ändå agerat negativt i under de fyra åren som har gått.

Moderaterna är opålitliga i miljöpolitiken. Trots minimala löften har de gjort mindre än de lovat. Varför skulle det bli annorlunda denna gång?

NB

ARTIKELN HANDLAR OM