ÅSIKT

En person kan inte ersätta Persson

AKtiv Göran Persson hade ensam en stor roll i partiet. Socialdemokratin behöver nu ett breddat ledarskap.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Socialdemokratin är ännu en smula lamslagen efter valförlusten. Ropen på en ny ledare, en kvinna, blir det enkla svaret på en förändringsprocess som måste bli mycket djupare och bredare än på årtionden.

Socialdemokratin behöver inte bara EN ny ledare, inte bara en kvinna. Partiet behöver ett lag, ett breddat ledarskap där nya roller ges och fler får ansvar och blir talesmän för partiets politik. I det laget ryms både kvinnor och män, både beprövade krafter och nya begåvningar från en yngre generation om partiet ska kunna återta sin roll som en stark samhällsförändrande kraft.

Snäva inte debatten

I det arbetet är en restaurering av partiet, av organisationen, beslutsformer och öppningar mot andra sociala rörelser, feminister, miljöaktivister och andra radikala vänsterkrafter viktig. Förmågan att bygga breda allianser är viktig i en folkrörelse. Att gjuta nytt liv i socialdemokratin som folkrörelse och samtidigt ledande oppositionsparti förmår ingen ensam. Ledarskapet får heller inte reduceras till en diskussion om en kvinna eller en man. Då finns faran att rösterna splittras, att goda kvinnliga kandidater först ställs mot varandra, så att ingen kvinna till sist har tillräckligt brett stöd. Debatten bör inte snävas in till att gälla en kandidat mot en annan, utan först handla om hur ett breddat ledarskap bör se ut.

Modernisera organisationen

Socialdemokratin behöver inte bara en ny ordförande utan också minst en vice ordförande. Verkställande utskottet, VU, måste få en aktiv roll, inte förbli ett ”transportkompani” för högsta ledningens beslut. I kallelsen till den extra partikongressen står att kongressen ska förrätta val av partiledare och fyllnadsval till VU. Det öppnar möjligheter. På samma sätt måste partistyrelsen få en seriös roll med bättre förberedelsearbete. Hela partiorganisationen behöver moderniseras och bli mer folkrörelseaktiv.

Att partiordföranden sist och slutligen denna gång måste bli en kvinna ser Aftonbladet som självklart. Det är en politisk trovärdighetsfråga efter 117 år av manligt styre och manliga strukturer. Socialdemokraterna måste i handling visa att de är ett feministiskt parti.

Dags för ett grönt folkhem

Nu är det dags för dem som vill ha ett demokratiskt, kvinnligt ledarskap att starta en öppen diskussion om ledarval och breddat ledarskap.

Valet är intimt förknippat med förnyelsen av politiken. De stora framtidsfrågorna måste hanteras: hur bevarar vi det starka samhället, utvecklar det gröna folkhemmet, jämlikhet och jämställdhet, ett gott arbetsliv, mångfald och inkludering i en värld av antisocial globaliseringskonkurrens och hotande miljökatastrofer?

Det behövs ett starkt lag för att möta sådana väldiga utmaningar.

LA