ÅSIKT

Stad till salu

Axén Olin är förblindad av privat ägande

Foto: PETER WIXTRÖM
Utförsäljning Den nya alliansen har presenterat en budget i klassisk högerpolitisk anda. Genom att sälja ut kommunala verksamheter tror man att segregation, arbetslöshet och sociala problem ska försvinna.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den borgerliga alliansen i Stockholms stadshus har presenterat sin budget för nästa år. Den innehåller inga överraskningar. Inte heller några radikala eller kontroversiella förslag.

Finansborgarrådet Kristina Axén Olin verkar ha anammat de nya moderaternas stil?–?att inte föra en tydlig högerpolitik, utan vara mer smygande. Tillsammans med folkpartiets Lotta Edholm och kristdemokraternas Ewa Samuelsson kan hon glatt genomföra sitt systemskifte i Stockholm, utan att riskera ekonomiskt haveri.

Sänker skatten

”Det går bra för Stockholm”, konstaterar alliansen i sitt pressmeddelande. Därför har de råd med mycket.

Som alltid börjar en borgerlig majoritet i stadshuset med att sänka skatten?–?nästa år med 30 öre. Utöver det pytsas stadens överskott ut till verksamheten, samtidigt som stora investeringar görs.

Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan får mer pengar, liksom äldreomsorgen. Gatorna ska bli renare, miljön fräschare. Hemlösa får en tak-över-huvudet-garanti. 15?000 nya bostäder byggs, varav 1?000 i innerstaden. Investeringar görs i infrastrukturen.

Klassisk högerpolitik

Satsningarna på den offentliga verksamheten till trots?–? den underliggande tonen i stadshusalliansens budget är klassiskt höger:

Vårdinrättningar ska säljas ut till dem som vill ta över verksamheten. Stadens ansvar sträcker sig bara dit frivilligorganisationerna inte redan finns och verkar. Finansieringen av kulturen är förvisso viktig, men ska kompletteras av sponsring från näringslivet. Vårdnadsbidrag införs för att öka föräldrars ”valfrihet”. Idrottsarenor ska byggas, men staden lägger över driften på någon annan.

För att försäkra sig om att den sociala verksamheten verkligen privatiseras inrättar alliansen ett så kallat avknoppningskansli, som ska stödja försäljning till dem som i dag arbetar i verksamheten. Anställda ska uppmuntras att bli företagare och driva stadens uppgifter i egen regi. Det ses som ett sätt att öka ”kvinnligt företagande” och gynna jämställdhet. Bättre vore om staden satsade på att öka de kvinnliga anställdas löner?–?istället för att pracka på dem F-skattsedlar.

Kortsiktigt tänkande

Axén Olin och hennes medstyrande är förblindade av det privata ägandet. Deras enskilt viktigaste insats för att bryta segregationen i Stockholm är utförsäljning av hyresrätter i ytterstaden. Hur fler bostadsrätter ”skapar en mer integrerad stad” preciseras inte i finansborgarrådets förslag till budget. Det tyder på kortsiktigt tänkande?–?vilka kommer ha råd att flytta till Stockholm i framtiden om det inte finns hyresrätter att tillgå? Inte människor med lite pengar i alla fall. Inte nyanlända flyktingar och invandrare. Inte unga som vill pröva sina vingar.

Det är effekten av stadshusalliansens politik. Antisocialt och ojämlikt, fast smygande och i namn av omtanke.

NB