ÅSIKT

Regeringen saknar en grön politik

Carlgrens vilja syns bara i ord – inte i handling

LEDARE

24 NOVEMBER 2006

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I riksdagens klimatdebatt i onsdags gav miljöminister Andreas Carlgren (c) ett engagerat intryck. Han vill verkligen göra något åt klimatförändringarna.

Den viljan har dock bara visats i ord – inte i handling. I regeringens budget syns inga ambitioner på klimatområdet. Propositionslistan är helt tom på miljösatsningar.

Redan i valrörelsen sa statsminister Fredrik Reinfeldt (m) att miljöpolitiken inte är prioriterad. Det har visat sig att han håller sitt löfte.

Manar till samling

Andreas Carlgren menar ändock att ”positionerna ska flyttas fram”. Han vill få med sig opposition, näringsliv, föreningsliv, forskare och svenska folket. ”Det här är någonting annat”, säger han och manar till bred samling kring sina förslag: trafiken ska bära sina miljökostnader, miljö- och energibeskattningen ska utformas så att det lönar sig att vara miljövänlig, miljöutmaningen ska användas för att skapa nya jobb.

Men än har Andreas Carlgren inte visat någon handlingskraft i praktiken. En höjning av bensinskatten ”är inte vår inriktning”, sa han till TT direkt efter debatten.

Gör tvärtemot Carlgren

Inriktningen är i stället denna: Regeringen tar pengar från kollektivtrafik och satsar på vägar. Regeringen tar bort höjd flygskatt och grön skatteväxling. Regeringen sätter inte upp ett konkret klimatmål. Regeringen satsar på miljöpolitik bara den inte ”hotar jobb och tillväxt”. Tvärtemot Carlgrens retorik.

Riksdagsledamoten Lars Lindberg (m) sa i debatten att alliansen ska föra en klimatpolitik på marknadsekonomins grund. En politik på företagens villkor i stället för på männi-skornas, med andra ord.

Väldigt ofta pratar miljöminister Andreas Carlgren och alliansens riksdagsledamöter om enskilda människors ansvar för klimatet och om ”det internationellas” ansvar. Att ”vi måste börja hos oss själva” och att det här är ”alla länders ansvar”. Men allas ansvar blir lätt ingens och Sverige måste fortsätta gå före i stället för att invänta resten av världen. Ingen i alliansen betonar regeringens ansvar.

Kanske är det för att Sverige med alliansregeringen tar några steg bakåt som miljöministern hela tiden återkommer till den globala arenan. Han menar att den verkliga utmaningen är internationella överenskommelser och globala verktyg. Miljöministerns verkliga utmaning är att stå för centerpartiets forna gröna profil, samt att få med sig moderaterna på en sådan politik.

Ingen politisk vilja

Han menar att han har en enig allians bakom sig. Men detta är sanningen: Andreas Carlgren sitter i ett sällskap som möjligen rent intellektuellt inser att den gröna profilen måste uppdateras, men som hittills inte har visat någon politisk vilja att gå den vägen. Det räcker inte med prat.

NB