ÅSIKT

Ett hårt slag mot Komvux

Vuxenutbildningen har dessutom gjort Sverige till ett föregångsland när det gäller ”livslångt lärande”

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: lars rosengren
Bakslag Skolminister Jan Björklunds indragna stöd till vuxenutbildningen slår hårdast mot människor som står mycket långt från arbetsmarknaden.

25 NOVEMBER 2006. För tiotusentals människor har den kommunala vuxenutbildningen varit en möjlighet att förändra sina egna livsförutsättningar. Det svenska systemet, där vuxenutbildningen inte betraktas som ett andra klassens lärande, har öppnat dörrar till högskolor och nya yrkesroller, och inte sällan till en enorm personlig utveckling.

Vuxenutbildningen har dessutom gjort Sverige till ett föregångsland när det gäller ”livslångt lärande”, en av de mest upprepade parollerna i den internationella debatten om modernisering av samhället.

Aktiv stat

Förutsättningen har varit ett aktivt statligt intresse och en tydlig prioritering av vuxnas lärande. Kunskapslyftet i slutet av 1990-talet blev en kraftfull symbol för frågans betydelse, och riktade statsbidrag är fortfarande viktiga för vuxenutbildningen.

Ansvaret för Komvux är kommunalt, men det nationella intresset har varit ett villkor för att vuxenutbildningen har kunnat utvecklas.

De statliga insatserna handlar framför allt om två områden. Tillgång till utbildning över hela landet, och ett studiefinansieringssystem som svarar mot vuxna studerandes villkor. Det gäller inte minst personer som har en kort eller avbruten utbildning från ungdomen och där vuxenstudier med nödvändighet måste få ta tid.

Slopar stöd

På båda dessa punkter drar skolminister Jan Björklund från folkpartiet nu tillbaka stödet till vuxenutbildningen.

De riktade statsbidragen kommer nästa år att skäras ner med 600 miljoner och dessutom bakas in i det allmänna bidraget till kommunernas ekonomi. Det ”svarta hålet” som det kallades efter Ann Wibbles, Björklunds partikamrat, tid i finansdepartementet.

Dessutom avskaffas det rekryteringsbidrag som gjort det möjligt för många vuxna att påbörja studier, trots en kort utbildning från ungdomen. Regeringen vill se ett enhetligt studiemedelssystem, utan ambitioner att utjämna skilda förutsättningar.

Förödande konsekvenser

Resultatet för den svenska vuxenutbildningen blir förödande. Omkring 20?000 utbildningsplatser kommer att försvinna, enligt Sveriges kommuner och landsting. Bara Malmö tvingas lägga ner 1?000 platser.

Det avskaffade rekryteringsbidraget slår dessutom hårdast mot människor som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden.

Regeringen tar problemen med ro.

– Kommer jobben så minskar antalet som vill studera på Komvux, förklarade Björklund trosvisst häromdagen.

I den kalkylen har frågor om livslångt lärande, nya livsval eller personlig utveckling ingen plats.

Vuxenutbildningen ska skäras ner av samma skäl som a-kassan ska försämras: för att garantera utbudet av arbetskraft. Det är nämligen vad de vuxenstuderande reduceras till i regeringens politik.

IP

IP ([email protected])