ÅSIKT

Frågan är inte om, utan vem

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

27 NOVEMBER 2006. Debatten om vem som ska leda socialdemokraterna i framtiden debatteras intensivt inte minst i media. Bara 13 procent av ordförandena i partiets arbetarkommuner tycker att det viktigaste är att det blir en kvinna. Det uppgav SVT-programmet Agenda sent i går.

Två dagar tidigare redovisade SVT:s Aktuellt efter en liknande enkät att 73 ordförande ville ha en kvinna, bara en ville ha en man, för övriga spelade det ingen roll.

Det är självklart

Som man frågar får man svar. Viktigast är naturligtvis inte att det blir en kvinna vilken som helst, utan att det blir en person med bästa tänkbara ledaregenskaper. Eftersom det finns ett antal väl kvalificerade, kompetenta kvinnor, alla med goda ledaregenskaper och ett öppet tilltal men med lite olika tyngdpunkt i erfarenhet och kvalifikationer, anser Aftonbladet det självklart att det denna gång bör bli en kvinna som ska leda Sveriges största parti.

Enligt Agendas enkät vill 54 procent av ordförandena ha en partiledare som står för en politik mera till vänster. Bara fyra procent vill ha någon som står mera till höger.

Också den frågan är fel ställd, för förenklad. För vad är höger och vänster i framtidens stora frågor som klimatet, den gröna omställningen, globaliseringen eller integrationen och förverkligandet av det mångkulturella samhället? Hur ska de krav den demografiska utvecklingen ställer på prioriteringar mellan vården och välfärdstjänsterna enkelt kunna sorteras som vänster eller höger.

Carin Jämtin

Problemet med att klyftorna växer och jämlikheten krymper trots stora överskott i statsfinanserna och goda kommunala kassor? Och jobben, hur ska arbetslivets förnyelse utvecklas och full sysselsättning återupprättas? Det är knappast så att allt detta enkelt kan rangordnas vare sig till vänster eller höger.

En av de heta kandidaterna till partiordförande är Carin Jämtin som Aftonbladet förordat. Hon framträdde i helgen i radions Lördagsintervju. Kanske gjorde hon många lättade, andra besvikna, genom att varken vara tydligt höger eller vänster, mera lite blekt melerad i mitten.

Ny politik

Vad socialdemokratin behöver är inte bara en diskussion om den nya partiledaren utan i lika hög grad en dialog om politikens innehåll. Om detta är det öronbedövande tyst, kanske i avvaktan på en ny ledare? Kanske för att det är en svårare och mer uppslitande debatt? Det är i så fall illavarslande. Socialdemokratin är en bred folkrörelse. Där ryms och måste rymmas skilda åsikter, inte om målen men om prioriteringar och vägval. Socialdemokraterna har nu drygt tre år på sig att formulera en politik som kan möta klimatets, globaliseringens och de demografiska utmaningarnas krav. Ska partiet klara det behövs ett brett ledarskap som rymmer både erfarenhet och förnyelse och det är varken vänster eller höger.

"Vad är höger och vänster i framtidens stora frågor som klimat och globalisering?

LA