ÅSIKT

Välfärdspolitiken står inför vägskäl

Sahlin måste välja väg

Foto: Frida Lenholm
Välstånd på spel Klyftorna har vuxit länge i samhället. Välfärdspolitiken har hamnat vid ett vägskäl. Socialdemokraterna måste välja vad samhället ska svara för och individerna själva betala mer för.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

6 Februari 2007. Regeringen tillsätter i vår den utlovade stora utredningen om socialförsäkringarna. Den kommer att få betydelse långt in i framtiden. Socialdemokraterna bör självklart delta med ambitionen att nå en bred uppgörelse.

Misslyckas ändå utredningen att komma överens kan 2010 års val bli ett ödesval om välfärdsstatens framtid med samma klassiska stridslinje som en gång ATP -frågan.

Klyftorna i samhället har vuxit länge inte bara ekonomiskt utan även socialt – mellan dem som är inne på arbetsmarknaden, och därmed omfattas fullt ut av socialförsäkringarna: insider – och de andra: outsider.

Två alternativ

Den nya socialförsäkringsutredningen får pröva frågan om försäkringarna ska bli mer individuella, staten dra ner sitt ansvar till grundtrygghet och medborgarna själva betala mer för sig. Då ökar klyftorna mellan insider och outsider, mellan generationer och etniska grupper. Alternativet är att den socialdemokratiska modellen med generella, inkomstrelaterade ersättningar till alla med tydlig fördelnings- och jämlikhetssträvan fortsätter att gälla.

Parallellt med försvaret för välfärdsmodellen måste socialdemokratin också formulera en ny sysselsättnings- och arbetslivspolitik där rätten till arbete förstärks och tryggheten i omställningen utvecklas med rättigheter och skyldigheter. Fler måste arbeta och vi måste arbeta mer, mätt i arbetstimmar. Skälet är enkelt. Utan fler i arbete kan välfärden inte finansieras och garanteras.

Välfärdspolitiken står inför ett vägskäl och socialdemokratin måste välja väg.

Måste erkänna misstag

Det räcker inte med förändringar i marginalen. Se hur det gått med den sociala bostadspolitiken, den är redan förlorad till marknaden. A-kassan är snabbt på väg att gå mot samma öde. Kvar står ännu socialförsäkringarna, vården och barnomsorgen medan äldreomsorgen i högre grad bärs av ett ökat medborgaransvar.

Socialdemokratin måste våga erkänna en del egna underlåtenhetssynder och reda ut vad samhället ska svara för, finansiera och garantera och vad medborgarna ska ta större eget ansvar för. Nittiotalskrisen tvingade fram en utveckling i den riktningen. Ett ökat medborgaransvar är inte alltid fel och kommer att behövas – men det ska inte ske slumpmässigt eller drivas fram av en kris.

Mest akut är socialförsäkringarna. Ska den svenska modellen med inkomstrelaterade försäkringar vid sjukdom, arbetslöshet, barnafödande och pension bibehållas måste grundprincipen om gemensam, solidarisk finansiering i ett sammanhållet fördelningssystem bevaras. Det är den grundbult socialdemokratin måste slåss för när socialförsäkringarna ska förändras. Det har den tidigare socialförsäkringsutredningen under Anna Hedborg redan visat.

En bit in på 2010-talet kommer det växande antalet äldre att öka kraven på sjukvård, äldreomsorg och pensioner. Skatterna kommer inte att räcka. Om socialdemokratin inte i tid utformar en politik för hur anspråken ska mötas, kan Sverige på nytt halka in i en kris där offentliga nedskärningar leder till en oåterkallelig privatisering av välfärdstjänsterna. Stat och kommun kan inte klara allt. Medborgarna måste bidra mer. Det är också rimligt när pensionärerna blir rikare än dagens och gårdagens. Då kan man bära ekonomiskt ansvar för till exempel bostad, enklare omvårdnadstjänster och annan service.

Behov av nytänkande

Det unika med den svenska modellen är att den bygger välfärdssystem med inkomsttrygghet som förenar arbetarklassens och medelklassens intressen. Principen har varit en hörnsten sedan Tage Erlanders femtiotal då den allmänna sjukförsäkringen och sedan ATP infördes. Det kittet smulas sönder av privata försäkringar och gräddfiler. Nu behövs ett nytänkande och en bred reformprocess för att klara jämlikheten i globaliseringens tid, annars kan socialdemokratin tvingas administrera en social reträtt efter valet 2010.

Det är dags för Mona Sahlins parti att formulera en modern välfärdspolitik för ökad jämlikhet och arbete åt alla på 2000-talet. LA