ÅSIKT

Bilismen nästa stora strid i EU

Foto: AFTONBLADET BILD
rädda luften EU-kommissionen har lagt ett förslag på hur koldioxidutsläppen ska ner till en hållbar nivå. Men bilindustrin har satt sig på tvären.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

8 FEBRUARI 2007. Energipolitiken och omställningen till ett mer hållbart samhälle blir huvudfrågan vid EU:s toppmöte om en månad.

På bordet ligger EU-kommissionens förslag att minska koldioxidutsläppen med minst 20 procent, och att höja till 30 procent om andra följer efter.

Ambitionen borde vara högre, men budskapet från Bryssel är i alla fall att det är dags att gå från ord till handling.

I går lade EU-kommissionen fram sitt förslag till hur bilarnas utsläpp av koldioxid ska begränsas. I grunden ligger den klassiska konflikten mellan miljön och bilindustrin.

I EU-kommissionen har de båda sidorna företrätts av miljökommissionär Stavros Dimas respektive industrikommissionär Günter Verheugen.

Den senare har fått kraftfullt understöd av den nuvarande EU-ordföranden, den tyska förbundskanslern Angela Merkel. Hon ställde sig raskt bakom den tyska bildindustrins protester.

Oenigheten ledde till att kommissionen fick skjuta på beslutet i två veckor och det som i?går presenterades var föga överraskande en kompromiss.

Dimas fick igenom att EU nu skärper tonen och för första gången lagstiftar om en högsta nivå för koldioxid­utsläppen. Eftergiften var att gränsvärdet höjdes från 120 till 130 gram per kilometer från 2012.

Målet är en total minskning med 25 procent.

Förslaget kritiseras redan av såväl miljörörelsen som bilindustrin, förstås från olika utgångspunkter. Efter beslutet om kemikalieförordningen Reach är detta den nya stora miljöstriden inom EU.

Nu kommer lobbyverksamheten att riktas mot medlemsländernas regeringar och Europaparlamentet, som tillsammans ska utforma den nya lagstiftningen. Enligt bilindustrin hotar de nya hårdare miljökraven jobben. Miljörörelsen vill ha strängare regler.

Branschen har dock i tio års tid haft kravet på att minska utsläppen, även om det byggt på frivillighet. När producenterna inte gör vad de utlovat, måste hotet om lagstiftning verkställas.

Det är ingen tillfällighet att den tyska bilindustrin slagit hårdast bakut. De tillverkar de största och mest miljöförstörande bilarna.

Inte heller Saab eller Volvo är i närheten av att nå de mål som satts upp, medan exempelvis Fiat och Renault något bättre har anpassat sig till miljökraven. Inte säkert alltså, att länder med egen bilindustri hamnar på samma sida i den väntade dragkampen.

Detta blir ett test för miljöpolitikens trovärdighet i EU och i medlemsländerna, inte minst för Sverige.

Miljöminister Anders Carlgren har uttalat sig för miljökommissionär Dimas linje i frågan. Återstår att se om det blir hela regeringens åsikt när det börjar bränna till. Det är hög tid för regeringen att visa var man står genom konkreta förslag.

TS