ÅSIKT

Arbete grunden för integration

Foto: Mattias Carlsson
Nyordning Dagens svenskundervisning innebär närmast ett hinder på vägen in i det svenska samhället. Nu vill Sveriges kommuner och landsting anpassa undervisningen för att individen så snart som möjligt ska kunna gå vidare till arbete eller studier. Bilden är tagen i ett annat sammanhang och visar svenskundervisning i Rosengård i Malmö.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

9 februari 2007. Förra året kom 47 000 flyktingar till vårt land, och ingenting tyder på att de kommer att bli färre. Människor på flykt undan förtryck och hot, men också människor med erfarenheter och resurser. Frågan är hur de ska tas emot i Sverige, och vad det får kosta.

En rapport från Sveriges kommuner och landsting slog i?går fast att den statliga ersättningen är för låg. En åsikt kommunerna regelmässigt framför om statens stöd.

Vägrar ta ansvar

När det gäller mottagandet av nyanlända flyktingar är kraven på mer pengar befogade. Många kommuner, oftast borgerliga och välmående, vägrar dessutom ta ansvar. Resultatet blir för lite resurser till ett individuellt mottagande och en orimlig börda för vissa kommuner.

Ett nytt statligt stöd måste kombineras med att alla kommuner tvingas ta en del av ansvaret för att introducera flyktingar i Sverige.

Enligt kommunerna är dagens introduktion inte riktad mot arbetslivet. Den bortser dessutom alltför ofta från individens resurser. Erfarenheter och yrkeskunskaper tas inte till vara.

Det är ett förödande omdöme.

För individen innebär det att den viktigaste möjligheten att på allvar komma in i det svenska samhället, arbetslivet, har stängts. Att inte få sina kunskaper och sin erfarenhet värderad innebär dessutom en personlig kränkning.

Ekonomisk förlust

För samhället innebär misslyckandet också en ekonomisk förlust. Att vägra människor tillträde till arbetsmarknaden, eller tvinga dem till arbetsuppgifter långt under deras kompetens, är ett oförsvarligt slöseri.

Därför är frågan om språkutbildningen viktig. Dagens svenskundervisning håller inte måttet. I värsta fall innebär den närmast ett hinder att passera på väg in i det svenska samhället.

Individen i centrum

Den modell rapportförfattarna föreslår innebär att svenskstudierna görs till en del av integrationsprogrammet. Undervisningen ska anpassas för att individen så snart som möjligt ska kunna ta nästa steg, till arbete eller studier.

Naturligtvis kan en nyordning inte innebära en devalvering av språkkunskaperna,

eller att språket enbart reduceras till en del av yrkesrollen.

Men att individen och hennes väg till arbete står i centrum för språkundervisningen är grunden för att nyanlända ska komma in i det svenska samhället.

Att det alls behöver sägas är en förklaring till många misslyckanden i integrationspolitiken.

IP