ÅSIKT

Fel, fel, fel!

"Göran Johanssons utspel i flyktingpolitiken har mötts av massiv och berättigad kritik"

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Roger Lundsten
LEDARE

29 NOVEMBER 2007. Göran Johanssons utspel i flyktingpolitiken har mötts av massiv och berättigad kritik. Hans hållning är omoralisk och svårbegriplig.

Först krävde han att alla flyktingar som kommit hit med hjälp av smugglare ska utvisas direkt. De borde komma den ”vanliga” vägen, menade Johansson.

Finns ingen ”vanlig” väg

Problemet är att det inte finns någon ”vanlig” väg. En person som vill fly krigets Irak kan inte gå in på närmaste ambassad och begära asyl till EU. De skulle slängas ut på gatan igen. För dem är smugglarna den enda vägen att ta sig till Europa.

I går ändrade sig Göran Johansson, även om han själv inte erkänner det. I en debatt med Lars Stjernkvist i radions P1 morgon sade han att alla som kommer hit visst ska få en individuell prövning. Men då faller hela hans kontroversiella utspel. Då kan man inte utvisa alla som smugglats hit. Då måste människor få stanna tills deras fall prövats.

Skyddsbehovet ska avgöra

Den individuella prövningen är helt avgörande för rättssäkerheten i flyktingsystemet. Det är skyddsbehovet som ska vara avgörande för om man får stanna, inte på vilket sätt man kommit till Sverige eller något annat EU-land.

Indirekt reser Johanssons inlägg dock två viktiga frågor. Den ena handlar om det svenska flyktingmottagandet. Det är ohållbart att några få kommuner tar emot så stor andel av flyktingarna, samtidigt som andra helt säger nej till flyktingar. Där måste systemet ändras.

Lika ohållbart är det att Sverige tar emot så stor andel av dem som flyr från Irak. Övriga EU måste öppna sina gränser, och den svenska regeringen måste på den punkten ställa tydligare krav på de andra medlemsländerna. USA, som i dag tar emot färre flyktingar från Irak än Södertälje, måste förstå att den som startar ett krig också har ett ansvar för de flyktingströmmar det skapar.

Tvingas använda smugglare

Den andra frågan handlar om möjligheten att fly. Varför finns det inte några legala vägar att ta sig från stora konfliktområden till Sverige och resten av EU-området? Dagens flyktingsystem tvingar desperata människor att förlita sig på smugglare för att kunna fly.

Debatten om att upprätta legala flyktvägar rasade för några år sedan, men nu tycks den vara en politisk icke-fråga.

Göran Johansson säger att han vill ha en seriös diskussion om flyktingpolitiken. Han är frustrerad över att vissa kommuner, som Göteborg och Malmö, tar emot en så oproportionerligt stor andel av alla flyktingar. Det är en viktig diskussion.

Tyvärr bidrar Johanssons inlägg inte till den seriösa prövning han efterfrågar.