ÅSIKT

Landstinget – ett företag

Vårdval Stockholm slår mot de som har mest behov av vård

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

21 januari 2008. ”Många bra nyheter och bara en hake – du måste bli sjuk för att prova dem”.

Så står det på reklamtavlor i Stockholm i den borgerliga majoritetens kampanj för vårdreformerna i landstinget.

Det skattefinansierade budskapet delas knappast av de människor i kris som får vänta på någon att tala med, eller av de gravida kvinnor som drabbas av besparingarna på mödravårdscentralerna.

Slår hårt mot behövande

Vårdval Stockholm är redan en belastning för regeringen och värre lär det bli.

Göran Hägglund rycker ut till Filippa Reinfeldts försvar. Sjukvårdens problem är de långa köerna, inte vårdval eller privata sjukhus, skrev socialministern i Svenska Dagbladet tillsammans med sjukvårdslandstingsrådet.

Samma fredag kunde tidningen berätta om Vårdval Stockholms effekter. Systemet slår hårt mot de som har störst behov av bra vård.

En rad mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar läggs ned. Närakuterna försvinner i rask takt.

Vårdcentralerna i förorterna får mindre pengar.

”Vi har företagsekonomiska skäl att göra det här”, säger landstingets kommunikationsdirektör Bill Eriksson. När Filippa Reinfeldt ändrar ersättningarna måste vårdcentralerna sparka personal i utsatta områden. Annars går de i konkurs.

Humanismen försvann

Det är detta system som kristdemokraternas partiledare försvarar. Vårdval Stockholm får kritik av sköterskor, läkare, professorer i socialmedicin.

Socialministern låter sig inte påverkas. Av kristdemokraternas påstådda humanism blev ”företagsekonomi”.

ME