ÅSIKT

Socialdemokraterna mår bra av självkritik

"Människan måste alltid vara målet för välfärdssystemen"

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

29 januari 2008. Självkritik. Det är grundläggande för Stefan Löfven och Ylva Johansson som leder socialdemokraternas välfärdsgrupp.

”Våra system, och då menar jag den politik som vi socialdemokrater var ansvariga för, var för passiviserande. Ett ledord nu är mobilisering. Vi vill ha välfärdssystem som stärker människors förmåga”, säger Ylva Johansson till Dagens Nyheter.

Välfärdsgruppen drar slutsatsen att det behövs en ny politik för människor som står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom, funktionshinder eller psykisk ohälsa.

Kompenseras med avdrag

Löfven och Johansson vill att arbetsgivarna och facken ska teckna en omställningsförsäkring för långtidssjuka.

Arbetsgivarna ska kompenseras, exempelvis med skatteavdrag. Långtidssjuka som trots hjälp och stöd inte kan komma tillbaka till sitt gamla jobb ska ha rätt att byta till nya arbetsuppgifter eller till ett nytt jobb.

Människor som har förtidspension ska inte riskera att bli av med den om de försöker jobba något, för att se om de kan komma tillbaka till arbetslivet.

Det stora problemet med socialdemokraternas gamla välfärdspolitik var att människor ”föll mellan stolarna”. Löfven förklarar:

”Försäkringskassan kunde säga att de var för friska för sjukpenning, medan arbetsförmedlingen sa att de var för sjuka för att få jobb. Det var otillständigt.”

Ombud för långtidssjuka

Välfärdsgruppen vill att alla långtidssjuka ska ha ett personligt ombud. Det ska vara en kvalificerad person som tar sig an fallet och håller ihop alla kontakter som behövs. Varje långtidssjuk ska även ha en skräddarsydd handlingsplan.

Pengar som kommer från olika håll ska samlas på ett och samma ställe, för att köpa den utbildning eller rehabilitering som behövs.

Löfven och Johansson tänker rätt. Den socialdemokratiska välfärdspolitiken kan inte bara gå ut på att återställa allt som alliansregeringen har ställt till med. Det räcker inte. Alliansen kunde vinna valet på kritik mot sprickorna i systemen. Alltför många människor glömdes bort och passiviserades medan byråkratins kvarnar malde.

Altenativet måste bli tydligt

Samtidigt måste det socialdemokratiska alternativet till alliansens politik bli tydligt. Regeringen tror att den kan piska människor friska. Genom försämrade ersättningar, kamp mot inbillat fusk och ”Rör på dig, latmask!” vill alliansen straffa långtidssjuka ut i arbetslivet. Det gör inte människor starka. Det fungerar bara stressande och ännu mer marginaliserande.

Människan måste alltid vara målet för systemen. Oavsett om de utformas av socialdemokratin eller alliansen.