ÅSIKT

Efter EU-domen är det alla mot Urban

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Wanja Lundby-Wedin från LO tyckte det blev ett bra möte. Sture Nordh från TCO också, liksom värden, arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

–?Sansat, lågmält och konstruktivt, sammanfattade han gårdagens möte om EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet.

–?Regeringen har gjort en analys av domen som ligger nära vår, sa Sture Nordh.

Den ende som andades missnöje var arbetsgivarbasen Urban Bäckström. Han har nämligen en alldeles egen utgångspunkt.

Han vill se domen som ett klartecken för låglönekonkurrens på arbetsmarknaden.

Det är Svenskt Näringsliv, inte EU, som hotar ordningen på den svenska arbetsmarknaden.

Littorin pekar ut en annan riktning. Svenska politiker och parterna på arbetsmarknaden ska behålla initiativet.

–?Vi ska inte överlåta åt andra att tolka vår modell, förklarade han.

Närmast innebär det en utredning för att se över ”all relevant lagstiftning” tillsammans med parterna.

Uppdraget blir inte helt enkelt.

Vaxholmskonflikten utgör sprängstoff, inte bara i vårt land. Debatten visar att det finns krafter som vill sätta en övernationell marknadsmodell före de nationella arbetsmarknadsmodellerna.

Ändå är sannolikt det stora problemet att göra förändringar utan att i grunden förändra maktbalansen på arbetsmarknaden. Det skulle, bland mycket annat, öppna för mindre ansvarstagande, fler konflikter och mycket mindre flexibilitet. Och det skulle skapa nya och växande klyftor i det svenska samhället.

Urban Bäckström anklagade i går de fackliga organisationerna för att flytta fram sina positioner: det går inte att tillgodose ”alla möjliga önskemål”.

I själva verket är det svårt att inte uppfatta Bäckström och hans kolleger som kravmaskiner. Begränsningar av konflikträtten och lagstadgade minimilöner är bara några exempel på önskemål.

Den listan är det största hotet mot den goda stämningen kring Littorins mötesbord.