ÅSIKT

Biståndet är bara hyckleri

Anders Borg får ytterligare pengar att sänka skatterna för. På bekostnad av världens fattigaste.

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

1 februari 2008. Regeringen hävdar att man håller fast vid att ge en procent av BNI i bistånd. Samtidigt urholkar man biståndet med miljarder genom att låta budgeten bekosta flyktingmottagningen i Sverige och skuldavskrivningar på 30 år gamla exportkrediter. Viktiga områden i och för sig, men varför från biståndsbudgeten?

Det är inget annat än hyckleri.

Pengar till skattesänkning

Den kristna biståndsorganisationen Diakonia använder inte just det ordet i sin rapport ”Dragkampen om biståndet”, som presenterades i går, men det är kontentan av deras presentation.

”Alliansregeringen använder sig dessutom av en beräkningsmetod som maximerar de skulder som ska täckas – till långt över de belopp de är bokförda av Exportkreditnämnden.”

Det betyder att hundratals miljoner kronor stannar i statskassan. Anders Borg får ytterligare pengar att sänka skatterna för. På bekostnad av världens fattigaste.

Diakonias rapporten är ett välkommet försök att hyfsa biståndsdebatten efter några månaders prickskytte från en höger som i grunden ifrågasätter nyttan med bistånd.

Går emot regeringen

Problemen är ännu större i ett globalt perspektiv. Allt mer av biståndet går till andra saker än fattigdomsbekämpning. Samtidigt visar FN:s beräkningar att biståndet i världen måste fördubblas om de så kallade Milleniemålen, att halvera fattigdomen till år 2015, ska kunna uppnås.

Med anledning av Diakonias rapport klargjorde de politiska partierna i går sina ståndpunkter. Kristdemokrater och folkpartister är emot urholkningen av biståndet. De gillar inte sin egen regerings politik. Ändå gör de inget åt saken.

Hyckleri var ordet.

JB