ÅSIKT

Socialbidragen kan explodera

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Antalet socialbidragsmottagare sjunker, visar siffror från Socialstyrelsens årliga lägesrapport som publicerades i går. År 2006 tvingades 392 000 personer söka ekonomiskt stöd. En dramatisk minskning jämfört med mitten av 1990-talet.

Något annat är knappast heller att vänta. Den svenska ekonomin befinner sig i en högkonjunktur. Allt fler har kunnat få arbete, och reallönerna har ökat.

Ändå är bilden långt ifrån entydig. De som får socialbidrag under lång tid blir nämligen inte färre. De blir tvärt om fler, och det gäller inte minst unga. Utanförskap och bidragsberoende?–?två av den nuvarande regeringens

främsta stridsrop i valrörelsen?–?består.

Dagens politik, där trygghetssystem som till exempel arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning urholkas, är dessutom en tidsinställd bomb som hotar detonera.

Det senaste året har 400 000 människor lämnat a-kassan, och den så kallade rehabiliteringstrappa regeringen föreslår är i praktiken ett schema för indragen sjukersättning.

Den dag konjunkturen vänder neråt kommer många inte att ha någon annan än socialbyrån att vända sig till.