ÅSIKT

Nu hänger det på EU

Foto: AFP
Nyfödd Kosovobor firar sitt lands frigörelse runt ett monument som bokstaverar ”newborn” i huvudtstaden Pristina.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

18 februari 2008. Alla visste att det skulle hända, ändå var det som om Europa höll andan i går.

Kosovo utropade sig självständigt. Många jublade, men inte alla. Handgranter kastades mot EU:s och FN:s byggnader i Mitrovica i norra Kosovo. Demonstranter attackerade USA:s ambassad i Belgrad.

En dyster bild av de svårigheter som kommer att möta EU under de kommande åren.

Massiv arbetslöshet

Alla som förespråkar ett självständigt Kosovo intygade i går att de etniska minoriteterna inte behöver känna någon rädsla. Deras säkerhet och rättigheter ska garanteras av den plan Martti Ahtisaari lanserade förra året.

Planen är väl genomtänkt. Den bygger på att EU under en övergång tar över styret av Kosovo vars ekonomi är bland de sämsta i Europa. 47 procent av männen och bara 10 procent av kvinnorna har ett jobb. Enligt Världsbanken lever 45 procent av befolkningen under fattigdomsstrecket. Korruption äter upp systemen inifrån, trots nära tio år av FN-styre.

EU får räkna med att under minst ett årtionde, troligen ännu längre, ge ett omfattande ekonomiskt och politiskt stöd. Både till Kosovo och Serbien.

Serbien har lovat att inte använda våld. De flesta inser att Serbien självt skulle vara den största förloraren i en sådan konflikt. Däremot kan det bli en handelsblockad, möjligen stoppar man exporten av el till Kosovo. Det skulle förvärra landets redan svåra ekonomiska och sociala kris.

Ska förbli mångetniskt

Kosovos steg var i princip ofrånkomligt. Efter krigen på 1990-talet kunde det knappast sluta på något annat sätt. EU, som argumenterat för ett öppet, tolerant Balkan, ställer sig därmed i praktiken som garant för en stat där etnicitet varit en avgörande drivkraft, både för och emot självständigheten. Samtidigt ska man garantera att landet förblir mångetniskt.

Det verkar inte längre möjligt med ett helt enat EU, men så långt som möjligt måste unionen ändå samordna sin hållning gentemot det nya Kosovo.

JB