ÅSIKT

Låt dem stanna

Ett slöseri med resurser att skicka hem styrkan efter bara några veckor

Foto: URBAN ANDERSSON
resursslöseri? Elitstyrkan som ska skickas till Tchad övar på Livgardet i Kungsängen. Styrkan kostar 382 miljoner men ska ändå bara stanna i Tchad några veckor.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

21 februari 2008. Den svenska styrka som ska skydda flyktingar i östra Tchad kostar omkring 382 miljoner kronor.

Ändå ska de bara stanna några veckor i Tchad.

Det är ett uselt resursutnyttjande, och det är inte heller moraliskt rimligt att det svenska deltagandet blir så kortvarigt.

Den svenska styrkan agerar med mandat från FN. Under de senaste åren har stora flyktinggrupper kommit över gränsen från det krigsdrabbade Darfur. Där har det internationella samfundet ännu inte funnit någon rimlig lösning. Kriget fortsätter och civilbefolkningen lider enormt.

Helvetet på jorden

I det läget är det av yttersta vikt att konflikten inte ytterligare sprider sig till grannländerna. Flyktingarna har redan upplevt helvetet på jorden. Om FN kan bidra till stabilitet och säkerhet kring flyktinglägren måste man göra det.

I?går sa chefen för den EU-ledda fredsstyrkan att de svenska soldaterna borde stanna längre än till juni, som tidigare bestämts. Flera riksdagspolitiker höll med. Men försvarsminister Sten Tolgfors angav två huvudskäl för att inte låta de svenska soldaterna stanna. För det första kostar de pengar. En förlängning till i höst skulle kosta 300 miljoner, och Borg verkar inte intresserad av att släppa till den summan i statsbudgeten. För det andra är det regnperiod i Tchad mellan juni och oktober och det är svårt att flytta soldaterna då.

På de breddgraderna kan väderomslagen försvåra transporter och logistik, men det låter ändå lite märkligt att det är dåligt väder som ska tvinga hem den svenska fredsbevarande styrkan efter bara några veckor.

Tydlig rågång

Flyktinglägren står så vitt vi förstår kvar, även om det regnar.

Om det krävs av rent praktiska skäl är det i så fall bättre att den svenska styrkan stannar över hela regnperioden.

En längre insats kräver att mandatet är glasklart. Uppdraget är att skydda flyktinglägren. Rågången mellan Frankrikes postkoloniala intressen och EU-styrkans uppdrag måste vara tydlig, och svenska soldater får inte bli inblandade i en maktstrid mellan rebeller och regeringstrupper.

Kan styrkan stanna?

Rebellerna stöds av Sudans regering, och det var ingen slump att de gick till offensiv strax innan EU-styrkan skulle vara på plats. Sudan vill hålla den internationella närvaron i regionen så kort som möjligt. Men den nuvarande regeringen i Tchad är inte heller fri från skuld, och EU-styrkan får inte bli indragen i ett eskalerande inbördeskrig.

Försvarsdepartementet har skickat en förfrågan till statsmakten om kostnader och det är möjligt att låta styrkan stanna längre i Tchad.

Om det är en öppning är det utmärkt. Även en regering som ändrar sig så fort det börjar blåsa måste ibland kunna landa i rätt slutsats.

JB