ÅSIKT

Regeringens nya bidragssverige

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

9 maj 2008. I går kunde LO-tidningen berätta om regeringens utvärdering av skattesubventionen till hushållstjänster. Den fjärdedel av svenskarna som har de lägsta inkomsterna står för tio procent av ansökningarna, den rikaste fjärdedelen för 40 procent.

Ändå är detta bara antal-et ansökningar. Skillnaden i pengar är sannolikt större.

Avdrag för välbärgade

Bara den som har råd kan dra nytta av regeringens skattesubvention. Och skatteavdragen för hushållstjänster är inte det enda exemplet på hur regeringspolitiken skapar ett nytt bidragssverige – för de som har råd.

Häromdagen kunde kristdemokraternas Göran Hägglund berätta att en tredjedel av landets kommuner nu inför vårdnadsbidrag. Systemet motverkar jämställdheten, riskerar att bli en gökunge i den kommunala barnomsorgen och utmanar grunden för den så kallade arbetslinjen.

Inte nog med detta; dessutom är också denna reform något så märkligt som ett bidrag som förutsätter att mottagaren är tillräckligt rik. Ingen kommer att kunna leva på de 3 000 kronor Hägglund vill att kommunerna betalar.

I stora delar av landet har regeringens löfte att avskaffa fastighetsskatten inneburit att villaägare nu i själva verket betalar mer i fastighetsskatt. Nästa år ökar den dessutom för 60 procent av hus-ägarna.

Rabatter i storstan

Det gäller dock inte storstädernas mest välmående för-orter. Där kommer skatten inte att höjas, och där finns det nya systemets stora vinnare. Som vanligt heter inträdesbiljetten pengar.

Skatterabatter för hushållstjänster, vårdnadsbidrag och den nya fastighetsskatten är exempel på det bidragssverige som växer fram.

Ett Sverige där de som inte har råd ger bidrag till de som redan har de största marginal-erna.

IP