ÅSIKT

Arbetarpartiet för företagare

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Foto: NIKOLAI JAKOBSEN
Nära det förbjudna Luciano Astudillo tangerar till och med den sedan årtionden förbjudna frågan om makt, ägande och kapitalförsörjning i näringslivet.

Måndag 12 maj 2008. Socialdemokraterna vill framstå som det verkliga företagarpartiet

När socialdemokraterna i dag samlas till ”toppmöte” om jobben kommer företagandet att stå i centrum.

Det program som arbetats fram under Sven-Erik Österbergs och Luciano Astudillos ledning är klart på den punkten.

Vill investera

Socialdemokraterna vill investera i kreativitet och främja entreprenörskap.

Företagande beskrivs som en livsstil och en möjlighet.

Alltså ska det bli lättare att driva företag och få dem att växa.

Därför utlovar det socialdemokratiska programmet mindre krångel, större kontaktytor mot kultur och forskning och ett ”småföretagarstipendium” för rekrytering av spetskompetens till mindre företag.

Framför allt vill författarna föra en socialdemokratisk paradgren till företagarpolitiken – tryggheten.

Rimliga förslag

Gapet mellan den – diskutabla – trygghet löntagare upplever och den otrygghet företagandet skapar ska överbryggas.

I stort är förslagen rimliga, möjligen med undantag för formuleringar som tyder på att forskning och kultur ska underordnas produktionens behov.

Är ingen grund

Ändå är de politiska avsikterna lätta att genomskåda.

I ljuset av regeringens misslyckanden vill socialdemokraterna framstå som det verkliga företagarpartiet.

Inget fel i det, men det är knappast grunden för en trovärdig jobbpolitik.

För att nå dit måste partiet i stället konkretisera andra delar av programmet.

Det handlar till exempel om en storsatsning på kunskaper och ett lyft för yrkesutbildningen.

Det gäller löftet om en offentlig satsning på forskning och ett samarbete med näringslivet om miljöteknik.

Makt och ägande

Det handlar om hårdare kontroll av svartjobb och fusk.

Österberg och Astudillo tangerar till och med den sedan årtionden förbjudna frågan om makt, ägande och kapitalförsörjning i näringslivet.

Det var inte de socialdemokratiska grundvärderingarna som fick väljarna att tappa förtroendet för partiets jobbpolitik i det senaste valet.

Däremot ett uttryck av liknöjdhet och brist på konkreta och kraftfulla åtgärder.

Det är värt att minnas när grunderna för politiken inför det kommande valet ska läggas fast.

IP