ÅSIKT

Sahlin föreslår ett s-märkt EU

Utan ett nytt fördrag blir det svårare att stärka arbetsrätten i EU

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: MAJA SUSLIN
Med framtiden i sikte Socialdemokraternas nya europapolitik är både bredare och mer spännande än regeringens.

15 maj 2008. Äntligen en spännande socialdemokratisk europapolitik. Mona Sahlin presenterade i går sitt partis alternativ inför EU-ordförandeskapet hösten 2009.

Socialdemokraterna sammanfattar sina viktigaste frågor i tre S: Sustainability, Security och Solidarity. Hållbarhet, trygghet och solidaritet.

Partiet lägger fram bra förslag om bland annat klimat, sjukvård och global utveckling. De ideologiska skillnaderna mot regeringens politik är tydliga. Det gäller inte minst EU:s politik för tillväxt och jobb, Lissabonstrategin.

Snart löper den tioåriga Lissabonstrategin ut. Sverige kan som ordförandeland påverka fortsättningen.

Sänkt skatt givet

Regeringen betonar fri konkurrens på den inre marknaden. Sänkt skatt på arbetsinkomster har också en given plats.

Socialdemokraternas alternativ är bredare. Partiet vill ha en ny ”kunskapsstrategi” från år 2010. Jobbpolitiken ska innehålla satsningar på jämställdhet, utbildning och social rättvisa.

De politiska skillnaderna kommer att synas när toppmötet i december 2009 diskuterar tillväxtstrategin.

EU passar Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt vill använda sin tid i strålkastarljuset för att knyta samman EU-politiken med sin nationella dagordning. EU-texter om fri marknad och sänkta skatter passar bra in i planeringen.

Mona Sahlin kan använda toppmötets resultat som ett avstamp inför valrörelsen år 2010. Svaga EU-slutsatser om jämställdhet och vuxenutbildning hjälper socialdemokraterna i oppositionspolitiken.

Skillnaderna mellan höger och vänster märks också i synen på arbetsrätten. Mona Sahlin har de senaste dagarna skärpt kritiken av regeringens agerande efter EG-domstolens beslut om Vaxholmskonflikten.

Det är bra att socialdemokraterna gör arbetsrätten till en fråga om höger och vänster i sakfrågorna. Att skjuta upp det nya EU-fördraget skulle försämra löntagarnas situation, inte förbättra den.

Däremot är det förvånande att socialdemokraternas ledning glider i formuleringarna om vad EU bör göra med reglerna för den som jobbar tillfälligt i ett annat land.

Svaret på EG-domarna borde vara enkelt: ändra de regler i Sverige och EU som ställer till problem. Det säger också Mona Sahlin muntligt.

Sossarna tvekar

Ändå tvekar socialdemokraterna inför att skriva ned det enkla och raka kravet att ändra utstationeringsdirektivet. ”Öppna upp för en revidering”, heter det istället. En luddig formulering som möjligen hänger samman med att det nya EU-fördraget är en bättre grund för en omförhandling än dagens grundlag. Då kan det löna sig att avvakta tills det nya fördraget trätt i kraft.

Om det är baktanken borde Mona Sahlin tala klarspråk. Utan ett nytt fördrag blir det svårare att stärka arbetsrätten i EU. De vänsterdebattörer och fackförbund som vill ta EU-fördraget som gisslan motverkar sitt eget syfte.

ME