ÅSIKT

Nu måste även de välbeställda integrera sig

”Vården till papperslösa är en sorglig skamfläck”

Foto: BJÖRN ELGSTRAND, MATS STRAND, URBAN ANDERSSON och MATTIAS CARLSSON
RIKA Cristina Stenbeck, Jacob Wallenberg och Stefan Persson framför Djursholm – ett av Sveriges rikaste områden. De och andra välbeställda måste också integrera sig, skriver Åsa Petersen.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

5 September 2008. Slagord som ”Acceptera och bli accepterad!” lyser med sin frånvaro hos socialdemokraterna. Partiet faller inte för frestelsen att härma moderaterna och flirta med främlingsfientliga krafter. Det är en lättnad. Men social­demokraternas flyktingpolitik är inte så generös som den kan verka.

Förutsätter ansvar

Asylsökande ska kunna anvisas till kommuner där det finns praktikplats eller jobb, skriver Veronica Palm, partiets taleskvinna i migrationsfrågor, i Dagens Nyheter. Lagstiftning behöver inte bli aktuell. Socialdemokraterna vill pröva att skriva in kommunplaceringen i den introduktionsplan som ska avtalas mellan individen och samhället. Det är rimligt.

”Ett väl fungerande flyktingmottagande förutsätter att alla kommuner tar ansvar”, skriver Palm. Så sant. Men socialdemokraterna verkar inte redo att i lag tvinga alla kommuner – inklusive borgerliga lågskatteparadis – att ta emot flyktingar. Partiet nöjer sig med att föreslå en ”solidaritetsbonus” för de kommuner som tar emot flest flyktingar.

Ingen ska nekas vård

Det räcker inte. Om Sverige ska bli ett integrerat land måste även de mest välbeställda integrera sig.

”Ingen människa i Sverige ska nekas nödvändig vård”, skriver Palm apropå papperslösa.

Hon hävdar sedan att ”principen att de som inte ingår i det svenska försäkringssystemet ska betala för sig” är rimlig. Inga pengar – ingen vård, blir konsekvensen.

Fortsätter försvara

Socialdemokraterna vill visserligen ”ha en översyn av nuvarande system”. Men det ändrar inget i grunden. Partiet fortsätter att försvara den svenska politik som diskriminerar papperslösa, bryter mot konventionen om mänskliga rättigheter och kritiseras i skarpa ordalag av FN.

Vilken sorglig skamfläck.

ÅP