ÅSIKT

Sorgesång över George W Bush

1 av 2
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

6 september 2008. Mannen som i åtta år styrt världens enda stormakt var frånvarande när hans parti valde hans efterträdare.

George W Bushs namn nämndes inte en enda gång av den tänkte efterträdaren, John McCain. Det republikanska partikonventet förnekade sin egen historia och politiska praktik. Partiets nya ledarpar propagerade ”förändring” och uppbrott från den härskande ideologin i den politiska huvudstaden: Vi ville ändra Washington men det var Washington som ändrade oss, sa John McCain som om han citerade ur Frank Capras filmklassiker ”Mr Smith goes to Washington.”

Kampanj mot Washingtoneliten

Republikanerna har dominerat Vita huset och kongressen under tjugosex av de senaste tjugoåtta åren. Partiet behärskar de mäktigaste lobbygrupperna, storfinansen och större delen av statsapparaten. Kan verkligen McCain och Sarah Palin med någon som helst trovärdighet påstå att de driver kampanj mot Washingtoneliten, undrar Paul Krugman i New York Times.

Kristna ideologin lever vidare

Kontinuitet, mycket mer än förändring, sammanfattar Palins skickliga och McCains träiga tal. Den ideologi Bush lärt av den kristna högern lever vidare: obskyr och fundamentalistisk kristendom, kamp mot aborter, patriarkal familjeordning och föreställningar om en patriotism förenad med USA:s utvalda roll. Den rättfärdigar krigsäventyr som i Irak och Afghanistan.

Traditionell konservativ hierarki ska upprätthållas genom fortsatta skatteförmåner för de välbeställda och extremt rika. Statens roll i ekonomin ska minimeras; det var ett huvudbudskap från de båda amerikanska högerledarna. Den hotade miljön lämnas åt marknadskraft-er eller möjligen försynen.

Marknaden fördelar också uppgift-erna för Palin respektive McCain. Vice presidentkandidaten hamrar effektivt hem förtroende hos den troende, moralkonservativa högern. McCain vill presentera sig som en man som står över politiken. Han tillhör, säger han, inget parti och inget särintresse. Hans relativa oberoende har annars snabbt blivit historia. Numera omfattar han alla Bushs traditionella värderingar från abortmotstånd och kristen högermoralism till krigsaktivism i Irak.

Främmande för vanligt folk

Den politiska fiende republikanerna vill mäta sig med är en elitistisk

liberalism, främmande för vanligt folk, nationellt opålitlig och främst förkroppsligad i Barack Obama, så oerfaren jämförd med krigsveteranen McCain. De politiska konflikterna ska inte grupperas kring ekonomiska och sociala frågor utan runt sådana som har med patriotism och Nixon-inspirerad populism att göra.

Republikanernas konvent var en bitvis imponerande uppvisning av de budskapen. Frågan är bara om inte väljarna har fått nog av den sortens politik efter åtta år med George W Bush.

OS