ÅSIKT

Mer makt till facken

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

20 december 2008. För en vecka sedan kom utredningen om Vaxholms-konflikten och EG-domstolens Lavaldom. Ansvaret för lönebildningen ska ligga kvar hos fack och arbetsgivare. Svenska fackförbund kommer dock inte att få kräva kollektivavtal om en utländsk arbetsgivare säger att han betalar löner som motsvarar de svenskar har.

En inbjudan till fusk, varnade facken. De senaste åren har exemplen på hur ordningen på arbetsmarknaden är på väg att lösas upp varit många. Byggnadsarbetare som inte får betalt och bärplockare som inte har pengar till hemresan. I städbranschen beräknas var tionde anställd vara papperslös.

Entreprenader i tre led

I veckan gav radioprogrammet P1-morgon ännu ett exempel. Ett 30-tal polska skogsarbetare har planterat skog norr om Uppsala, på uppdrag av ett stort skogsföretag och ett av Sveriges ledande skogsvårdsföretag. Arbetarna har varit anställda av ett polskt bemanningsföretag.

Så ser skogsbranschen ut numer. Entreprenader i både två och tre led, ofta med arbetskraft från andra länder.

Med sig har de polska planterarna haft ett ”avtal” som påstås visa att lönerna följer det gällande kollektivavtalet.

Dubbla avtal

I verkligheten har det också funnits ett annat, riktigt avtal, med lägre löner. Det handlar om ren bluff.

Ansvaret för det falska avtalet vilar på det polska bemanningsföretaget, men inte heller det svenska företaget går fritt. Det pris företaget gjort upp om motsvarar inte mer än hälften av vad det skulle kosta att genomföra arbetet med riktiga löner och rimliga arbetsvillkor. Ändå valde alltså det svenska företaget att anta budet och glädja sig åt det låga priset.

Så skyfflas ansvaret vidare neråt i leverantörskedjan.

I skogen finns ett gällande kollektivavtal. Ändå fuskas det. Nya begränsningar av de fackliga organisationernas möjligheter att organisera och kontrollera kommer att leda till fler regelbrott. Och det kommer att innebära att människor går miste om den lön de har rätt till och tvingas arbeta under orimliga villkor.

Facklig påhittighet

Situationen kräver kreativitet i det fackliga arbetet. Sådan saknas inte. Transportarbetarförbundet samarbetar med organisationer i våra grannländer, Byggnads har anställt egna tolkar och i veckan berättade Fastighetsanställdas att förbundet kommer att organisera papperslösa.

Men bara facklig påhittighet kommer inte att räcka.

Skogs- och träfacket, den organisation som ansvarar för skogsplanterarna, vill ha bättre kontroll.

–?Facket måste få rätt att granska lönespecifikationer och löneutbetalningar till de anställdas konton, säger Dan Persson på Skogs- och träfacket till tidningen Dagens Arbete.

Den nya arbetsmarknaden kräver större fackliga befogenheter, inte fler begränsningar.

IP