ÅSIKT

Sopa framför egen dörr först

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det svenska biståndet till flera FN-organ är i farozonen. Biståndsminister Gunilla Carlsson säger att Unifem, utvecklingsfonden för kvinnor, och Unaids, aidssekretariaret, lider av ”bristande effektivitet” och måste ”följas noga”.

Regeringen påstår sig prioritera jämställdhet i biståndet men har redan minskat bidragen till Unifem. Just nu pågår CSW, FN:s stora kvinnokonferens, i New York. Ingen svensk minister finns på plats.

Samtidigt som Sverige kritiserar Unaids är det svenska förebyggande arbetet mot hiv grovt eftersatt. Det får för lite pengar.

Hur vore det om alliansregeringen först sopade framför egen dörr?