ÅSIKT

Mauds hugg mot Sveriges bönder

”Ändå är skattepaketet som helhet för klent”

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Centerledaren Maud Olofsson slår till mot sina kärnväljare.

11 Mars 2009. ”Klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen”, förklarade Fredrik Reinfeldt i sin första regeringsförklaring. Ändå ser det ut att bli en tunn klimatproposition. Många av förslagen från den parlamentariska klimatberedningen har försvunnit i bråket mellan departementen.

Det skattepaket som regeringen presenterade i går har några bra delar, men helheten är för svag.

Miljöbilar slipper fordonsskatt.

Så var det för vissa rena bilar långt före regeringen Reinfeldt. Den förra regeringen gjorde beskattningen beroende av koldioxidutsläppen. Nu kommer skattebefrielsen tillbaka och omfattar alla miljöbilar. Bra, men det är knappast en stor nyhet.

Viktig dieselsignal

Höjningen av dieselskatten är en viktig signal, men nivån på 40 öre per liter är för låg och förändringen kommer först om några år. Naturvårdsverket och Energimyndigheten har föreslagit en höjning av både bensinskatten och dieselskatten med 75 öre som ett första steg för att klara miljömålen. Det vågar inte regeringen.

En enig klimatberedning ville ha en kilometerskatt för lastbilar.

Något sådant förslag finns inte med i skattepaketet, trots att Andreas Carlgren tidigare har utlovat det.

Regeringen tar bort koldioxidskatten för industrin år 2011 och sänker den för bränslen till kraftvärmeverk.

Det är ett bakslag för klimatarbetet eftersom EU:s utsläppshandel knappast blir lika effektiv.

På ett område verkar skatteförslagen tuffare. Att avskaffa rabatterna för jordbruket är ”en krigsförklaring”, säger LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson. Skatterna för Sveriges bönder ökar med en miljard kronor, enligt LRF.

”Vi kommer inte att stillatigande acceptera detta”, ryter Lars-Göran Pettersson.

Det är modigt av Maud Olofsson och Andreas Carlgren att utmana Centerns kärnväljare på landsbygden. Särskilt som energiuppgörelsen redan väckt en oro för biobränslenas framtid, när det blir enklare att bygga ny kärnkraft och gaskraftverk.

Viktig dieselsignal

Ändå är skattepaketet som helhet för klent. Det räcker knappast ens för att klara regeringens utsläppsmål till 2020, en minskning av koldioxidutsläppen i Sverige med ungefär 27 procent.

Och hur är det med resten av klimatberedningens förslag? Satsningarna på järnvägen?

Gröna investeringsprogram – som i resten av världen? Varför ska Sverige vara så mycket sämre än ett land som Sydkorea, där man sjösatt ett grönt krispaket?

Centerpartiet har fått dåligt betalt för att kompromissa om kärnkraften. Satsningarna på förnybar energi var mindre än det verkade på presskonferenserna om energiuppgörelsen.

Nu blir det inte heller den ambitiösa klimatpolitik som Andreas Carlgren talat om.

Det är illa när Sverige ska leda förhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal.

ME