ÅSIKT

Återfödelsen

Foto: Illustration: PAUL WALLANDER
SVENSK SUPERHJÄRna? Bo Lundgren har besökt USA för att berätta om hur Sverige hanterade bank­krisen under nittiotalet. Det krävdes alltså en global ekonomisk katastrof för att Bo Lundgren skulle kunna återuppstå.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

28 mars 2009. Det krävs tydligen en global ekonomisk katastrof för att någon som Bo Lundgren ska kunna återuppstå. Men vilken återuppståndelse sen! Den mest inbitne bland ­teknokratiska skatte­sänkar-moderater har återfötts som handels­resande i förstatligande av banker.

Lundgren har varit i USA och berättat hur ­Sverige hanterade bankkrisen på nittiotalet (”riskerna med förstatligande är överdrivna”) och Daily Beast introducerade honom ståndsmässigt som ”den svenska superhjärnan”.

Borde lyssnat mer

– Kapital, kapital, kapital, sa den amerikanske finansministern Tim Geithner och föreslog i torsdags ­hårdare kontroll och större kapitalkrav på hedgefonder, riskkapital­bolag och andra finansaktörer.

Att USA vill strama upp finanssektorn är mycket hoppingivande inför G20 mötet, däremot borde Geithner gällande bankkrisen ha lyssnat mer på Lundgren.

Det händer naturligtvis i varje lågkonjunktur när företagens vinster faller och bostadsinnehavare blir arbets­lösa att de får svårt att betala tillbaka lån. Det blir oro på finans­marknaden och ingen kan vara ­säker på vad tillgångarna är värda: De blir giftiga. Dagens kris bygger utöver detta på att branschen skapat så komplicerade värdepapper att även de som konstruerat dem inte förstår dem. Vilket komplicerar. Minst sagt.

Måste rensas ut

Ingen vill i dag köpa de giftiga tillgångarna för något annat än extremt låga priser. Men om banken säljer dem till ett sådant pris skulle den ju erkänna att tillgångarna inte är värda något och därmed erkänna att den gjort stora förluster och därmed erkänna att den är konkursmässig. ­Giftet måste rensas ut ur systemet och det är då man ringer ”den svenska superhjärnan”.

Nu har Geithner som sagt inte ­lyssnat så noga på Lundgren, hans plan förlitar sig i mycket högre grad på marknaden än vad den ­svenska gjorde. Geithner vill få privata ­investerare att köpa ut giftet genom att skapa fonder där de mot en liten summa pengar får ett stort lån från skattebetalarna med vilket de sedan köper tillgången. Som Paul Krugman och Tim Dey syrligt uttryckte saken bygger det på att tillgångarna inte är giftiga utan bara ”missförstådda”. De är inte så dåliga som de ser ut, och om marknaden bara kan fås att förstå det med god hjälp av en biljon dollar från skattebetalarna så...

Inget jubel

Riskerna med det hela är främst tre. För det första att investerare i slutändan gör stora vinster på skattebetalarnas bekostnad, för det andra att den biljon som avsatts är för lite och för det tredje att tillgångarna visar sig vara värda precis så lite som man nu tror. I sådant fall kommer bankerna behöva ännu mer kapital och att gå tillbaka till kongressen med något sådant kommer knappast framkalla jubel.

Då hjälper nog inte ens Bo Lundgren.

KK

ARTIKELN HANDLAR OM