ÅSIKT

Flyktingfientlighet möts med kunskap

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

11 Januari 2008. Kommunledningen i Bromölla har beslutat om ett bokslut över kostnaderna för integrationen av flyktingar. Det skulle egentligen inte behöva vara ett kontroversiellt beslut.

Bromölla tar en del av ansvaret för en del av det svenska flyktingmottagandet. Kommunen kommer enligt avtalet med Migrationsverket att under nästa år ta emot 40 asylsökande. Det är rimligt att kostnader och inkomster kan redovisas.

Ulvskog protesterar

Att andra och rikare kommuner väljer att smita från sitt ansvar för flyktingmottagandet borde uppröra mer.

Dessutom görs självfallet ständigt försök att beräkna de kommunala kostnaderna för introduktionen, inte minst i debatten om statens stöd.

Resultatet blir inte alltid det förväntade. Nyligen kunde SVT:s ”Smålandsnytt” berätta om Ljungby där en fungerande väg in i arbetslivet innebär att det småländska samhället faktiskt gör förtjänst på sin flyktingmottagning.

Ändå protesterade i går den socialdemokratiska partisekreteraren Marita Ulvskog, och kommunalrådet i Bromölla, Åke Hammarstedt, funderar på att göra om beslutet. Bakgrunden är enkel. Förslaget kommer ifrån sverigedemokraterna.

Det finns naturligtvis stora risker med det slags bokslut Bromölla beslutat om. Utfallet blir ofelbart beroende av hur undersökningen görs. Resultatet skulle kunna missbrukas för att ytterligare peka ut redan utsatta grupper och för att undergräva solidariteten.

Så ska sd bemötas

Självklart är precis detta den sverigedemokratiska avsikten.

Men kunskap om den kommunala integrationen, om vilken verksamhet som fungerar och vilken som inte gör det, och om dess kostnader, kan lika väl vara underlag för utveckling. Och för krav på de resurser som behövs för framgång.

Så borde utmaningen från sverigedemokraterna mötas.

IP