ÅSIKT

Slavarbetet fortsätter

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

16 februari 2008. I tisdags presenterade Fastighetsanställdas förbund en rapport om ett dolt, men jättelikt, problem i det svenska samhället. De papperslösas – människor utan tillstånd att arbeta i Sverige – situation på arbetsmarknaden.

Massmedia – inte minst Aftonbladet – har gång på gång berättat om orimliga arbetsmiljöer, urdåliga löner, omänskliga arbetstider och fruktansvärda boendeförhållanden. Utländsk arbetskraft utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare.

Fastighets talar om en trappa, där papperslösa från länder utanför Europa står längst ner, och där organiserad, legal arbetskraft finns överst.

Avtal som fasad

SVT:s Uppdrag granskning har i några uppmärksammade reportage, det senaste sändes i veckan, skildrat handeln med arbetskraft. Ekonomiska brottslingar utnyttjar utsattheten hos desperata människor. Ibland sker det, som Uppdrag granskning visat, med kollektivavtal som ett slags legal fasad.

Naturligtvis är det aldrig meningen att avtalets, eller lagens, villkor ska uppfyllas.

Facken försöker – men resten?

Hotell- och restaurangfacket krävde i veckan större möjligheter att kontrollera att överenskommelser verkligen följs.

Det finns en växande medvetenhet om arbetsmarknadens skuggsida inom svensk fackföreningsrörelse. Aftonbladet har skildrat Byggnads arbete för att nå utländska arbetstagare. I skogen arbetar facket för en bättre arbetsmiljö för planterare och skogsarbetare. Hotell- och restaurangfacket har lyckats utverka löner till anställda i efterhand, och Fastighets vill nu att LO prövar möjligheten att organisera papperslösa.

Facket har, om än en smula yrvaket, börjat arbeta för ordning och reda.

Men vad gör det övriga samhället? Vad gör arbetsgivarorganisationer och seriösa företagare? När kommer Svenskt Näringsliv helhjärtat försvara kollektivavtalen? Och när ska företagen ställas inför kravet att inte anlita uppenbart oseriösa entreprenörer?

Den svarta ekonomin är ett av hoten mot en ordnad flykting- och integrationspolitik.

Vad gör regeringen och riksdagen? Att sprida information via ambassader och internet, som en arbetsgrupp nyligen föreslog, är bra men räcker inte.

En skamfläck

Har Ekobrottsmyndigheten resurser att på allvar bekämpa människohandel och svartarbete? Vilket uppdrag har polisen, och kan Arbetsmiljöverket – med minskade anslag – och kommunerna kontrollera att lagar efterlevs?

Utnyttjandet av de papperslösa är en av vårt samhälles stora skamfläckar, och ett växande hål i den hyllade svenska modellen. Fackföreningsrörelsen kan inte ensam ta ansvar. Villkoren för de mest utsatta borde spela en huvudroll i samtalen om ett nytt huvudavtal, och det borde prägla den politiska dagordningen.

Det känns långt borta.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM