ÅSIKT

Fuskjakten silar mygg

Finns det en risk att jakten på fuskare går för långt?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

20 februari 2008. Fusk med – eller ”överutnyttjande” av – trygghetssystemen måste bekämpas. Det är den självklara utgångspunkten för alla diskus­sioner om välfärdsstaten. Systemens trovärdighet förutsätter att den som får sjukersättning faktiskt är sjuk och den som får föräldraersättning verkligen är hemma med sitt barn.

Fusk för stora pengar

Ingen kan säkert säga hur stort fusket i?dag är. Försäkringskassan uppskattade förra året de felaktiga utbetalningarna till mellan en och drygt tre miljarder. Den statliga ”delegationen mot felaktiga utbetalningar” högg något senare till med mellan 18 och 20 miljarder.

För mycket pengar, i vilket fall som helst.

Så långt har alltså de senaste årens diskussion om hårdare kontroll och bättre uppföljning sin grund i självklara välfärdsprinciper. Frågan är dock hur långt den jakten kan drivas utan att motverka sitt syfte.

Fler fuskanmälnigar

Ekoredaktionen kunde i?går berätta att bara vart sjunde av de ärenden från Försäkringskassan som åklagarmyndigheten förra året avgjorde faktiskt ledde till en dom. I en tredjedel av fallen lyckades åklagaren inte ens hitta ett misstänkt brott.

Antalet anmälningar fortsätter dessutom att öka.

Nu menar Försäkringskassan att anmälningarna blir bättre. Samarbetet med åklagarmyndigheten har fördjupats, och lagstiftningen har skärpts.

Nya prioriteringar

Om det innebär att färre ärenden avskrivs är det bra. Ändå måste också socialförsäkringsminister Husmark Pehrsson och Försäkringskassans Curt Malmborg våga fråga sig: finns det en risk att jakten på fuskare går för långt? Att anmälningsrutinerna framstår som okynne?

Det kan nämligen inte vara meningen att människor ska uppleva att polis och åklagare prioriterar fel ifyllda blanketter och andra småfel i försäkringssystemet, medan andra och kanske allvarligare brott läggs åt sidan.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM