ÅSIKT

Underkänt i uppförande

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

20 maj 2008. I mer än ett årtionde har folkpartiledaren Jan Björklund arbetat på bilden av sig själv som en hårding i skoldebatten.

Målet för Björklunds retoriska attacker har hela tiden varit den ”flumskola” som skapats av socialdemokraterna. På det hela taget har allt varit fel.

Konfrontation har varit folkpartiledarens lösen.

Som utbildningsminister med ansvar för skolan tycks Björklund alltså sällsynt illa lämpad att stå som värd för ansträngningar för att skapa politisk enighet. Ändå var oppositionen i går inbjuden till utbildningsdepartementet för att diskutera förslaget till nytt betygssystem.

Sorterar människor

I skolpolitiken reflekteras grundläggande politiska ställningstaganden. Den ställer frågor om människosyn och samhällsvisioner på sin spets, och den gör det i ett perspektiv som handlar om framtiden. Skolan kan reflektera ansträngningar att skapa ett jämlikt samhälle, men också fungera som en mäktig maskin för att sortera människor.

Det är inte konstigt om skolpolitiken blir föremål för ideologisk konflikt. Ändå finns det goda skäl att söka kompromisser – och argumenten är enkla.

Med ett elevantal på 1,4 miljoner och en lärarkår på 130 000 är ungdomsskolan en jättelik organisation. Dess uppdrag är extremt långsiktigt. Inte nog med att studietiden för varje elev sträcker sig över mer än tolv år. De kunskaper studierna ger upphov till ska dessutom lägga grunden för ett livslångt fortsatt lärande.

Det säger sig självt att en sådan organisation måste ha tydliga och långsiktiga besked om sitt uppdrag. Plötsliga kursändringar kommer ofelbart att drabba undervisningen, och ytterst eleverna.

Därför är det bra att socialdemokraterna i går upprepade sin invit till politisk samling i skolfrågan, en invit som tidigare fått stöd av bland andra lärarnas fackliga organisationer. Villkoren är dessutom rimliga. Mer pengar till skolan, en skarpare kontroll av likvärdigheten mellan skolor och resurser till de områden där behoven är störst. Socialdemokraterna vill dessutom ha krafttag mot mobbning och en satsning på kompetenta lärare. Och partiet vill ha garantier för att inte de minsta barnen i praktiken ska utsättas för betyg.

Föredrar konfrontation

Det är här skon klämmer. Skolminister Björklund ser nämligen ingen anledning att kompromissa om det han kallar skriftliga omdömen, inte ens när det gäller sjuåriga förstaklassare. Därför avvisar han ännu en gång inviten från oppositionen.

Björklund är inte intresserad av samling. Tydligen föredrar han den trygga rollen som konfrontationspolitiker, också när det går ut över skolans vardag och drabbar eleverna.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM