ÅSIKT

Direktörernas träta nära leda till strejk

Foto: STEFAN MATTSSON
MAKTKAMP I fokus står egentligen drygt 100?000 handelsanställda men hela avtalsrörelsen har blivit en maktkamp ­mellan direktörerna Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv och Dag Klackenberg, vd Svensk Handel.
LEDARE

8 APRIL 2010. Avtalsrörelsen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det blir ingen strejk i handeln. Inga ­tomma butikshyllor, inga konfliktersättningar – och inget tillfälle för borgerliga ungdomsförbund att visa upp sin beredvillighet att fungera som strejkbrytare.

I går sa både fack och arbetsgivare ja till ett avtal för drygt 100 000 handels­anställda, de flesta kvinnor, många lågavlönade. Fackets krav har varit att de inte ska halka efter ytterligare.

Därför är lönehöjningarna formulerade i kronor och ören. Räknat i procent är det ett bättre avtal än de industrifacken träffade för snart två veckor sedan. LO:s låglönesatsning har ännu en gång gett ­resultat.

Problemet: maktkamp

Det gör gårdagens uppgörelse till den kanske viktigaste i årets avtalsrörelse.

En konflikt inom handeln hade varit årets mest onödiga. Problemet har inte i första hand varit motsättningar mellan de anställda och arbetsgivaren, utan en intern maktkamp mellan landets direktörer.

För en knapp månad sedan förklarade branschorganisationen Svensk Handels vd Dag Klackenberg att han tycker att de anställda har dåligt betalt. ”Låglöneträsk”, sa han faktiskt.

Arbetsgivarnas förhandlare ansåg ­redan då att de handelsanställda borde få löneökningar som motsvarade de industrianställdas, i kronor räknat.

Det hade kunnat bädda för en upp­görelse så snart industrins avtal fanns färdigt.

Kvinnor ska få bättre betalt

Sedan dess har Klackenberg dock fått spela en mer tillbakadragen roll. I stället är det Svenskt Näringsliv som uttolkar arbetsgivarnas linje, senast i gårdagens helsidesannonser i dagspressen. Här finns ingen oro för något ”låglöneträsk”, tvärtom.

Det stora hotet är i stället att ”Europas mest sammanpressade lönenivåer” ska pressas samman ytterligare. På vanlig svenska, att lågavlönade kvinnor i framför allt privat och offentlig service ska få bättre betalt. Och kanske dessutom att en eller annan manlig direktör skulle tvingas avstå från sin bonus.

I fredags beskrev Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström idén att räkna löneökningarna i kronor i stället för i procent som ”billig argumentation”.

Förlorade spelet

Formellt riktar Svenskt Näringsliv sin oro mot LO och de fackliga organisationernas gemensamma avtalsplattform. Men i verkligheten tycks det snarare varit ett försök att klämma åt de egna medlemmarna i Svensk Handel.

Att det ändå blev ett avtal kan bara betyda att Svenskt Näringsliv till sist fick ge spelet förlorat.

”Rejäla kostnadsbesparingar för arbetsgivarna”, mumlade Urban Bäckström i går ursäktande, samtidigt som han deklarerade att lägre lönehöjningar ”hade varit att föredra”.

Det får Bäckström gärna tycka, men för arbetsmarknaden vore det bättre om han inte blandade sig i avtalsförhandlingarna.

IP