ÅSIKT

I huvudet på Anders Borg

Foto: LARS ROSENGREN
bollar med siffror Anders Borg bollade med siffor när han presenterade vårbudgetens fördelningspolitiska effekter.
LEDARE

9 APRIL 2010. Fördelningspolitik

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Vi ökar klyftorna, men vi gör det bara för att det minskar klyftorna.” Så kan finansministerns presentation av vårbudgetens fördelningspolitiska effekter sammanfattas. Anders Borg pekade på grafer som visar att det är högavlönade (oftast män) som har vunnit på regeringens politik. Sedan talade han om att denna utveckling på lång sikt skulle leda till det rakt motsatta. Ökade klyftor leder till minskade klyftor – är ni med?

Sänkta ersättningsnivåer har drabbat låginkomsttagare. Sänkt inkomstskatt har främst gynnat höginkomsttagare. Men det är just denna klyfta som ska leda till att personer med låga inkomster kommer ut på arbetsmarknaden (och därför på lång sikt gynnas). Detta är regeringens så kallade arbetslinje. (Anders Borg gillar som bekant enkla lösningar presenterade på komplicerat nationalekonomiskt språk.) Om du vet att din hushållsekonomi går åt skogen ifall du förlorar jobbet och om du omvänt vet att din skatt sänks när du arbetar, då kommer du att få ett arbete. Helt enkelt eftersom det då ligger i ditt egenintresse att få ett arbete. Som det heter: ”på varje komplext problem finns en mycket enkel lösning. Och den är fel”.

De har gynnats mest

Finansministern visade beräkningar på hur dynamiska effekter på lång sikt kommer att gynna låginkomsttagare och han verkar onekligen tro på dem själv. I verkligheten leder däremot medvetet ökade klyftor inte till sin motsats och enligt TT var de närvarande journalisterna främst intresserade av vad som de facto hänt i verkligheten (klyftorna ökar). Inte vad som på lång sikt kan hända i teorin. Den tredjedel av svenskarna som har högst disponibel inkomst har gynnats mest av regeringens politik, det visade Borgs egna siffror.

Vällovlig fantasi

2002 hade de fattigaste 10 procenten i genomsnitt 6?166 kr i månaden att leva på. Sex år senare hade denna grupp sämre levnadsstandard. Det stora tappet skedde efter 2007 när regeringens åtgärder slog igenom, enligt SCB. Den fattigaste gruppen förlorade då 554 kronor i månaden. Samtidigt har de rikaste 10 procenten ökat sin disponibla månadsinkomst med 7?116 kronor.

Men oavsett allt: att legitimera ökade klyftor genom att hävda att de leder till minskade klyftor är inget tidigare borgerliga finansministrar skulle lagt ner tid på. Det måste man ändå uppskatta med Anders Borg: han har en vällovlig fantasi.

Tyvärr med förödande konsekvenser i den där verkligheten.

KK

ARTIKELN HANDLAR OM