ÅSIKT

Det går inte som på räls

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tidigare var det kyla, is och snö. Nu är det värme, solkurvor och överhettade motorer som stoppar tågen.

I dagarna har solkurvor orsakat problem med bland annat förseningar i Malmö. Tidigare gled en vagn av spåret i Boden, något som kräver byte av en växelkorsning och 2 200 sliprar. En söndag nyligen tvingades resande mellan Malmö och Stockholm tillbringa ett halvt dygn ombord på ett X 2000-tåg. Motorhaveri och en nedfallen ledning i Mjölby låg bakom det äventyret.

Minns snökaoset

Vi har kommit en bit in i juli, men minns bara allt för väl vinterns snökaos och järnvägstrafik. Eller snarare den stillastående trafiken.

För det var ju så att tågen under en lång period bara gick sporadiskt. De var inställda. Trafiken var reducerad. Förseningarna var oräkneliga. Människor väntade och frös på centralstationer eller perronger. Satt fast i halva eller hela dygn på stillastående tåg ute på någon linje.

Totalt insnöad

Godstrafiken var lika illa ute som persontrafiken. Rangerbangården i Hallsberg, Nordens största knutpunkt för den rälsburna godshanteringen, var totalt insnöad i två veckor.

SJ skyllde det mesta på Banverket. Banverket skyllde på snön. Ingen var beredd att ta riktigt ansvar.

Och när det gäller just ansvaret, så tricksas det och duckas det fortfarande.

SJ har begärt 110 miljoner kronor i kompensation för den oframkomlighet som de oröjda spåren och växlarna orsakade. En i sammanhanget anspråkslös summa, kan tyckas. Den begärda ersättningen avser de ökade kostnader som SJ drabbades av i samband med att tågen inte kunde gå.

Osar advokatyr

Men Trafikverket – som är det gemensamma namnet på Banverket och Vägverket efter den första april – vägrar betala. Enligt Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm kan inställda tåg, trasiga tåg och tusentals försenade resenärer

uppenbarligen inte betraktas som någon åsamkad skada. Och om det ändå kan räknas som skador ”måste man visa det på ett annorlunda sätt”, sa Malm i Ekot i går. Nog osar det advokatyr om den inställningen.

Det är Trafikverkets ansvar att både långsiktigt planera transportsystemet och efterhand sköta drift och underhåll. SJ ska hålla tåg och motorer i trim. Tilltron till framtida kollektivtrafiklösningar förutsätter en fungerande järnväg. För många och för stora brister ökar längtan efter åttafiliga motorvägar och bilar med urstarka motorer.

Det borde gå som på räls. Men det gör det inte. Det är ett stort problem.

KA