ÅSIKT

Högt miljöpris för skånsk gas

”Vad annat är att vänta från håll där intresset och kompetensen tillhör den fossila världen?”

Foto: Foto : STIG-ÅKE JÖNSSON/scanpix
Skånsk utsikt  Shell provborrar efter naturgas i Skåne.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Efter en del procedurer med klagomål och överklaganden hos miljönämnd och länsstyrelse kunde Shell genomföra sina provborrningar efter naturgas i tre

skånska kommuner: Sjöbo, Tomelilla och Hörby.

Nu väntar Shell på provsvaren. Visar de att det finns fyndigheter, och mycket talar för det, blir det naturligtvis tal om utvinning. Och sedan kommer delar av det skånska landskapet förmodligen aldrig mer att bli sig likt.

Giftigt läckage

Prospekteringen har inte gett några allvarliga sår i naturen. Men kommersiell drift är något helt annat. Då handlar det inte om enstaka borrhål, utan om tusentals, och inte om verksamhet på små markområden, utan om industriell exploatering av mycket stora ytor. Därtill sannolikt om giftiga och miljöfarliga läckage.

Det var knappast en sådan beskrivning som de 2?500 tillfrågade skåningarna i Shells undersökning i våras fick ta ställning till. En opinionsmätning som Miljöpartiets Gustav Fridolin med rätta uppmärksammat (DN Debatt 15/7). Denna mätning, utförd av Sifo och United Minds, säger att 74 procent är positiva till provborrningarna. En väldigt hög siffra om den sätts i relation till det resultat som forskarna vid SOM-institutet på

Göteborgs universitet fått fram. Bara 20 procent av svenskarna är, enligt SOM-institutet, villiga att satsa mer på fossila bränslen – som naturgas.

För Shells intresse

Svenska Shells vd Martin von Arronet gör i ett svar till Fridolin (DN 16/7) ett nummer av att endast två procent uppgett sig har störts av provborrningarna. Likaså framhåller han att ”enbart??15 procent ... ansåg att en eventuell utvinning av naturgas skulle vara i huvudsak negativ för regionen”. Att det ligger helt i linje med Shells intressen är bara att konstatera.

Naturgasen i sig är visserligen en renare energikälla än olja och kol. Men det säger ingenting om utvinningen. Den kan vara minst lika skitig.

Grundvattnet i fara

Naturgas bildas ofta vid nedbrytning av alunskiffer. Det är sannolikt sådana processer som är de skånska förmodade fyndigheternas ursprung. Och alun-skiffer är ingen oskyldig materia. Långt därifrån. Den innehåller ofta uran, den läcker radioaktivitet och tungmetaller. Kan von Arronet ge garantier för att till exempel grundvattnet inte tar skada av en omfattande gasborrning?

Von Arronet har sagt att det finns skånsk gas som kan räcka till försörjning av den svenska marknaden ”i några årtionden”. Det låter kortsiktigt, i synnerhet i förhållande till den hotande miljöförstörelsen. Men vad annat är att vänta från håll där intresset och kompetensen tillhör den fossila världen?

KA