ÅSIKT

Poliser ska inte utreda poliser

Foto: ANDREAS LUNDBERG
utredning, var god dröj I den interna verksamhet där poliser utreder poliser som misstänks för brott tycks tiden inte vara särskilt högt prioriterad.
LEDARE

17 AUGUSTI 2010. Polisens internutredningar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vid alla brottsutredningar är tiden en avgörande faktor. En sen utredningsstart och vittnens minnesbilder bleknar, den tekniska undersökningen och annan bevisvärdering försvåras. Inblandade ges möjligheter att prata ihop sig.

Men i den interna verksamhet där polis utreder polis som misstänks för brott, tycks tiden inte vara särskilt högt prioriterad.

Måste bli snabbare

I fallet Johan Liljeqvist, en 24-åring som greps av polis i Göteborg sent en natt och fördes medvetslös till sjukhus där han senare avled, tog det fem dagar innan åklagare kopplades in och en förundersökning om tjänstefel inleddes.

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, anser också mycket riktigt att det är nödvändigt att öka snabbheten i internutredningarna. I går presenterade han förslag till förändringar i den rapport som han gjort på beställning av polisen i Västra Götaland.

I ett annat, tidigare mycket uppmärksammat fall av misstänkt dödligt polisvåld, Osmo Vallo-fallet 1995, tog det ett och ett halvt dygn att få igång en åklagare. Redan denna jämförelsevis kortare försening ledde till att utredningen havererade. Det slog Mats Svegfors, chefredaktör och landshövding, fast i en granskning av fallet på regeringens uppdrag.

Tiden missbrukades

I Osmo Vallo-fallet kritiserades de inblandade myndigheterna hårt. Främst polis och åklagare som anklagades för såväl underlåtenhet som försumlighet. Rättsröta var ett flitigt använt ord.

Liknande kan absolut sägas om hur förundersökning och utredningar kring Johan Liljeqvists död hanterats. Om något bestämt kan sägas om hur tiden använts i dessa sammanhang, så är det att den missbrukats. Inte bara vid den sena åklagartillsättningen i början, utan genom hela undersökningsförfarandet.

Det tog en månad innan Johan Liljeqvists flickvän och kamrater hördes. Först efter ytterligare nästan sju månader inleddes förhör med poliser som var med vid gripandet. Då hade över ett halvår gått efter det att rättsläkaren konstaterat ett samband mellan dödsfallet och gripandet.

Vill säkra integriteten

Töllborg vill säkra internutredningens integritet och okränkbarhet genom att inrätta en organisation som ”organisatoriskt och hierarkiskt måste vara fristående från såväl Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheterna, Riksåklagarna och de olika åklagarmyndigheterna”. Det är betydligt mer långtgående än regeringens förslag.

Mer oberoende än så kan en organisation knappast bli. Att sedan Töllborg vill att den med tiden ska inordnas i en större organisation för utredning av ”illojal maktanvändning i den offentliga sektorn överhuvudtaget”, får nog betraktas som överkurs.

KA

ARTIKELN HANDLAR OM