ÅSIKT

Euron funkar bara i solsken

Foto: ARMANDO FRANCA/AP
pressat portugal Järnvägsarbetare i Portugals huvudstad Lissabon protesterade i går mot de krisåtgärder landets regering tvingats införa. Landet är hårt pressat av en ekonomisk kris – liksom hela eurozonen.
LEDARE

13 JANUARI 2011. Eurokrisen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Man skulle kunna tycka att det är orättvist. På många sätt är eurozonen som helhet en friskare ekonomi än USA. Samtidigt är det Europa och inte USA som ger finansmarknaderna panikångest: Vi litar inte på att ni kan betala! Ni får inte låna några pengar!

I går andades Portugal tillfälligt ut, men det är antagligen bara en tidsfråga innan landet kommer att tvingas söka hjälp. Sprider sig problemen till Spanien är läget fruktansvärt allvarligt.

Finansmarknaderna kastar sig över Europa, inte USA eftersom de utgår från att USA alltid kommer att göra vad som krävs för att rädda sin gemensamma ekonomi. USA är en federal stat. Vad eurozonen är vet ingen. Ett liknande experiment har aldrig sjösatts, de som designade EMU tänkte inte heller på vad som skulle hända ifall det började regna.

Europa började trycka sedlar utan att ha skapat några krishanteringsmekanismer.

De europeiska ledarna har knappast gjort situationen bättre. När bankerna föll som käglor ville de inte skaffa sig en gemensam plan. Staterna fick rädda sina egna banker. Konsekvensen blev att irländska skattebetalare fick betala för bankernas fordringsägare i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Irlands underskott exploderade. Sedan fick Irland räddas av EU.

Ingen pratar om bankerna

Förutom i fallet Grekland var det först efter finanskrisen som statsfinanserna kollapsade: regeringar tvingades rädda banker och hantera massarbetslöshet. Sedan har EU:s banksystem så lite kapital att det knappt kan ta några förluster.

Men ingen pratar om bankerna. Det är mycket roligare att prata om slarviga sydeuropéer som måste skärpa sig. Där har Mona Sahlin och Anders Borg varit helt eniga. Och helt förödande för den svenska diskussionen.

Anders Borg motsätter sig även förslaget på gemensamma euro-obligationer, ett slags europeisk ”riksgäld” där länder kan få låna belopp motsvarande 40 procent av BNP. Det är konstigt. Förutom att det skulle skydda mindre länder mot spekulation är det en av de tydligaste signalerna som EU skulle kunde sända om att man är beredd att göra vad som krävs.

Euron handlade bara om politik

Drömmen om euron var aldrig ekonomisk. Den handlade om politik. Men så länge Europa inte ens försöker laga valutaunionens konstruktionsfel kommer man att fortsätta skjuta problemen framför sig. Och om det är något som krisen har visat är det att försök att binda samman länder med gemensam valuta kan leda till att de politiska motsättningarna ökar.

Inte minskar.

ARTIKELN HANDLAR OM