ÅSIKT

Securitas – håll vad ni har lovat

LEDARE

22 MARS 2011. Securitas

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
”Ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet” Securitas honnörsord rimmar illa med bilden som framträder i granskningen av Securitas i Indien.

Det svenska säkerhetsföretaget Securitas skriver på sin hemsida om sina tre viktigaste honnörsord: Ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. Det rimmar illa med den bild som framträder i Svenska Dagbladets granskning av Securitas i Indien.

Förutom låga och uteblivna löner, orimliga arbetstider och icke existerande anställningsbevis saknas också semester och helger. Sjukersättning finns inte på kartan. Dessutom ska företaget ha drivit en lång och medveten kamp mot fackföreningar. Det finns ett fackförbund som företaget kontrollerar, men det är allt.

Verkligheten en annan

Securitas hävdar att man inte försvårar fackligt engagemang – tvärtom uppmuntrar man det. På företagets hemsida står att ”Securitas respekterar alla medarbetares rätt att bilda fackföreningar eller bli medlemmar i de fackföreningar de själva väljer”. Verkligheten är en annan. Det var inte länge sedan företagets egen broschyr berättade att ”en icke fackligt ansluten personalstyrka” är del av indiska Securitas ”winning edge”. Så mycket för det där med ärlighet.

Vaksamheten verkar inte heller vara på topp. Securitas i Sverige säger sig inte känna till de missförhållanden som nu avslöjats.

Och så var det det här med hjälpsam­heten. Försöker man motverka att de anställda organiserar sig är man inte heller hjälpsam.

Den största ägaren i Securitas är Gustaf Douglas, som sitter i partistyrelsen för det nya arbetarpartiet Moderaterna. Ett parti som profilerar sig som positivt till fackföreningsrörelsen. I styrelsen för Securitas sitter också Fredrik Cappelen. Han är direktör för Svenska internationella handelskammaren, som bland annat arbetar med det svenska näringslivets policy utomlands.

Att på hemmaplan tala om vikten av starka fackföreningar och etiska riktlinjer behöver tydligen inte omsättas i praktiskt handling om det inte är absolut nödvändigt.

Går längre än andra

Det är inget ovanligt att företag som är skötsamma i Sverige uppför sig minst sagt tvivelaktigt utomlands. Men Securitas går ett steg längre. Det finns sedan tidigare avtal med den globala fackliga paraply­organisationen UNI som rör just de saker som visar sig inte fungera. De krav som nu kommer från fackligt håll är alltså inte särskilt anmärkningsvärda.

Det enda facket begär är att Securitas håller avtalen.

Lovar man saker ska man hålla dem. Man håller dessutom så pass bra koll att alla delar av organisaitonen lever upp till avtalen. Och säger man att man uppmuntrar fackligt engagemang ska man också göra det.

Ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, helt enkelt.