ÅSIKT

Blir det Ohlys sista strid?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I bland är det de mest förväntade nyheterna som skapar de största rubrikerna. Förväntningarna driver liksom på nyhetsvärdet, och när det vi väntat på äntligen inträffar känner vi ett slags bekräftelse.

Ingen kan rimligen bli överraskad av att Lars Ohly nu har en officiell utmanare om posten som ledare för Vänsterpartiet. Ingen kan heller bli förvånad över att han heter Jonas Sjöstedt.
 

Sjöstedt fanns med i diskussionerna redan när Ohly tillträdde. När han förra valet kandiderade till riksdagen tolkade de flesta det som ett steg mot partiledarskapet. I honom hoppas många att partiet hittat en ledare som kan vinna väljarnas förtroende.

Ohly är dessutom ifrågasatt. Till för något halvår sedan framför allt i samtal mellan fyra ögon, men sedan dess allt mer öppet.

Själv har han envist svarat att han vill sitta kvar.

På sätt och vis är det inte så konstigt. Som partiledare för Vänsterpartiet har Ohly faktiskt lyckats med en hel del. Han tog över ett parti i spillror, på väg att splittras och där ingen tycktes ha rolig.

Sedan dess har de interna motsättningarna lagt sig, partimedlemmarnas entusiasm återvänt och partiet faktiskt för första gången kandiderat som en del av ett regeringsalternativ.

Det är egentligen inte så dåligt.
 

Dåliga är däremot partiets opinionssiffror och valresultat. Och naturligtvis får partiledaren bära en stor del av ansvaret. Sådant drar ner humöret, inte minst bland ledande partimedlemmar som förlorade sina uppdrag i valet.

För Ohlys del kommer de att utgöra en oroväckande stor del av de ombud som så småningom kommer att avgöra partiledarfrågan.

Kanske har Lars Ohly överskattat sitt stöd. Kanske har han bara hoppats att lojalitet och försiktighet från hans kritiker skulle ge honom en chans att vända utvecklingen.

Nu ser det i alla fall inte ut att bli så. Efter Sjöstedts öppna utmaning kommer hösten i Vänsterpartiet att handla om pariledarfrågan, och det är inte omöjligt att resultatet blir något helt annat än både Lars Ohly och Jonas Sjöstedt tänkt sig.

En sak är i alla fall säker. En partiledarstrid är ett säkert sätt att hjälpa Vänsterpartiet ur medieskuggan.