ÅSIKT

Barn som säljer sex – ett brett problem

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Social utsatthet är ett arvegods man aldrig kan göra sig av med. Föds du och växer upp i utanförskap är dina livschanser redan från början försämrade.

Hur man än mäter – i absoluta eller relativa tal – har barnfattigdomen ökat de senaste åren. Det visade dels en ­rapport från Rädda barnen som kom

i början av sommaren, dels en rapport från Försäkringskassan. Bilden är densamma.

De senaste dagarna har Aftonbladet granskat barnprostitutionen, vad som driver minderåriga till att sälja sina kroppar och vad de får för hjälp av ­samhället.

Det är en skakande läsning. En värld av övergrepp, skam, skuld, fattigdom, ångest, utanförskap, missbruk, våld och ett samhälle som inte lyssnar presenteras för oss. Föräldrar vittnar om hur de kämpar får att få stöd men i stället ­bollas runt av myndigheter. Barn som självmant ber om hjälp möts av fördomar och ­okunskap.

Många av de barn vars öden skildras i tidningens granskning har det gemensamt att de vuxit upp i utsatta miljöer, mår dåligt och dämpar ångesten genom att sälja sin kropp.

Och forskning visar att fattigdom och utanförskap för med sig en rad andra problem: barnfattigdom ökar risken för sjuk­domar, våld, mobbning. Utsattheten bär man med sig hela ­livet. Här finns en av orsakerna till att en elev i var tredje gymnasieklass säger sig ha erbjudit sex mot betalning.

Hur ska man förstå och hantera att 14-åriga Lisa säger att hon säljer sin kropp för att straffa sig själv? Förstår vi varför en 18-årig kille prostituerar sig för att döva sin destruktivitet?

Vill vi hjälpa de här barnen och deras anhöriga på allvar finns det saker att göra. Barn- och ungdomspsykiatrin måste få mer resurser. Ett kunskapslyft om barnprostitutionens orsaker, för ­alla inom människovårdande yrken måste till.  Men samhället måste också på allvar ta tag i de ökande klyftorna och den ­sociala utsatt­heten.